Soccer Primeira Liga Sunday, January 31st 2021 @ 10:00 Finished
Maritimo 0 Game 1 Vitoria Guimaraes
Maritimo SPREAD 0.50 112 AVG SPREAD W%: 48.27 ROI: 3.79
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 SB Professor Original W%: 52.1 ROI: 21.09 Jimmy Moore W%: 49.07 ROI: -5.47
-127 -0.50 SPREAD Vitoria Guimaraes AVG SPREAD W%: 49.01 ROI: 6.64
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51 Jason Sample W%: 52.7 ROI: 4.87 Bruce Marshall W%: 56.04 ROI: 22.03
Maritimo MONEY 355 AVG MONEY W%: 47.59 ROI: 5.03
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87
Vitoria Guimaraes MONEY -133 AVG MONEY W%: 48.2 ROI: 6.28
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28
OVER 2.50 115 AVG OVER W%: 47.39 ROI: 4.99
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
UNDER O 2.50 -152 AVG UNDER W%: 47.41 ROI: 4.86
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55
DRAWLINE 258 AVG DRAWLINE W%: 47.84 ROI: 5.57
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2


Maritimo 0 FirstHalf 0 Vitoria Guimaraes
Maritimo SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Vitoria Guimaraes
Maritimo MONEY 398
Vitoria Guimaraes MONEY 146
OVER 1.00 110 AVG OVER W%: 47.96 ROI: 5.6
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91
UNDER O 1.00 -135
DRAWLINE 103