Soccer Argentine Superliga Tuesday, November 30th 2021 @ 19:30 Finished
Banfield 4 Game 1 Independiente
Banfield SPREAD 0.00 -123
-101 0.00 SPREAD Independiente
Banfield MONEY 160 AVG MONEY W%: 51.9 ROI: 9.92
Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81 ARTHUR Ralph W%: 55.5 ROI: 13.04
Independiente MONEY 192 AVG MONEY W%: 47.58 ROI: 5.12
Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.83 Dennis Bally W%: 47.46 ROI: 5.15
OVER 2.00 104 AVG OVER W%: 46.62 ROI: 3.56
Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.44 Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84
UNDER O 2.00 -129 AVG UNDER W%: 47.91 ROI: 2.98
Vegas Steamer W%: 47.22 ROI: 4.69 Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 Dennis Bally W%: 47.46 ROI: 5.15 S.D. (Trademarked Name) W%: 49.17 ROI: -3.29
DRAWLINE 181


Banfield 1 FirstHalf 1 Independiente
Banfield SPREAD 0.00 -120 AVG SPREAD W%: 46.83 ROI: 3.42
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.48 Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37
-100 0.00 SPREAD Independiente AVG SPREAD W%: 46.68 ROI: 3.08
Shotgun Morane W%: 45.7 ROI: 1.26 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9
Banfield MONEY 235
Independiente MONEY 300
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -122