Soccer Copa Libertadores Wednesday, July 21st 2021 @ 18:15 Finished
Velez Sarsfield 1 Game 3 Barcelona Guayaquil
Velez Sarsfield SPREAD 0.50 -115 AVG SPREAD W%: 47.17 ROI: 4.82
North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99
-105 -0.50 SPREAD Barcelona Guayaquil AVG SPREAD W%: 47.39 ROI: -0.29
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 StevieY W%: 45.09 ROI: -10.01 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
Velez Sarsfield MONEY 308 AVG MONEY W%: 47.48 ROI: 5.18
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46
Barcelona Guayaquil MONEY -105 AVG MONEY W%: 49.54 ROI: -5.49
The Parlay King W%: 49.81 ROI: -3.85 Dave Essler W%: 49.27 ROI: -7.13
OVER 2.50 155 AVG OVER W%: 47.6 ROI: 5.37
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05
UNDER O 2.50 -222 AVG UNDER W%: 47.96 ROI: 2.13
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
DRAWLINE 218 AVG DRAWLINE W%: 47.45 ROI: 5.93
LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51


Velez Sarsfield 0 FirstHalf 1 Barcelona Guayaquil
Velez Sarsfield SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Barcelona Guayaquil
Velez Sarsfield MONEY 370
Barcelona Guayaquil MONEY 191
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -119 AVG DRAWLINE W%: 47.54 ROI: 5.66
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86