Major League Baseball
Tuesday, May 9th 2023 18:40
Finished
8 Game 4
Philadelphia Phillies SPREAD -1.5 145 AVG SPREAD W%: 48.19 ROI: -3.57
Power Play Wins W%: 64.71 ROI: 24.96 Line Changers W%: 46.34 ROI: -5.07 California Sports W%: 38.78 ROI: -25.43 Bryan Leonard W%: 37.5 ROI: -30.55 Alan Boston W%: 33.33 ROI: -33.71 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 35.42 ROI: -27.92 Ace-Ace W%: 59.38 ROI: 26.47 Accu Picks W%: 53.57 ROI: 5.86 2 Minute Warning W%: 62.86 ROI: 22.34 NSA W%: 50 ROI: 7.33
Toronto Blue Jays SPREAD 1.5
Philadelphia Phillies MONEY -133
AVG MONEY W%: 53.27 ROI: 4.72
Power Plays W%: 74.19 ROI: 44.23 Phil Steele W%: 46.88 ROI: -9.37 Brett Atkins W%: 54.76 ROI: 5.19 Alan Boston W%: 33.33 ROI: -33.71 A&I Service W%: 41.67 ROI: -22.75 2 Minute Warning W%: 62.86 ROI: 22.34 Dan Bebe W%: 62.5 ROI: 24.5 NSA W%: 50 ROI: 7.33
Toronto Blue Jays MONEY 123
AVG MONEY W%: 48.09 ROI: -8.17
Pick city W%: 39.53 ROI: -25.07 Joseph D'Amico W%: 51.61 ROI: 1.1 Jonathan Stone W%: 50 ROI: -5.67 Bryan Rosica W%: 45.95 ROI: -14.08 ATS Insider Picks W%: 47.37 ROI: -5.55 American Sports W%: 46.94 ROI: -14.29 Alan Matthews W%: 52.17 ROI: -2.52 9x Sports W%: 58.82 ROI: 15.82 2Halves2Win W%: 40.38 ROI: -23.23
OVER 9.0 -107
AVG OVER W%: 57.45 ROI: 13.3
C.J. (Trademarked Name) W%: 55.56 ROI: 16.81 Bryan Leonard W%: 37.5 ROI: -30.55 Brett Atkins W%: 54.76 ROI: 5.19 Ace-Ace W%: 59.38 ROI: 26.47 Dan Bebe W%: 62.5 ROI: 24.5 Priority Sports Info W%: 75 ROI: 37.38
UNDER O 9.0 -112
AVG UNDER W%: 47.53 ROI: -8.42
Prime Time Sports Advisors W%: 42.11 ROI: -23.89 PPP W%: 39.13 ROI: -24.76 Pointwise Phone Service W%: 51.16 ROI: 3.86 Pick city W%: 39.53 ROI: -25.07 Line Analyst W%: 42.86 ROI: -15.37 Johnny Detroit W%: 58.33 ROI: 14.58 Cal Sports W%: 63.16 ROI: 16.95 Bryan Rosica W%: 45.95 ROI: -14.08 Bruce Marshall W%: 51.52 ROI: -0.03 Brian Edwards W%: 42.31 ROI: -14.62 Andre Gomes W%: 52.63 ROI: -1.08 Al DeMarco W%: 37.93 ROI: -29.41 5 Lines W%: 51.28 ROI: 3.49

3 FirstFiveInnings 1
Philadelphia Phillies SPREAD -0.5 -104
Toronto Blue Jays SPREAD 0.5
Philadelphia Phillies MONEY -144
Toronto Blue Jays MONEY 119
OVER 4.5 -115
UNDER O 4.5 -105

0 FirstInning 0
Philadelphia Phillies SPREAD 0.0 0
Toronto Blue Jays SPREAD 0.0
Philadelphia Phillies MONEY -135
Toronto Blue Jays MONEY 105
OVER 1.5 205
UNDER O 1.5 -280