NCAA College Football
Friday, December 31st 2021 19:40
Finished
11 Game 34
Michigan SPREAD 7.5 -109
Georgia SPREAD -7.5
Michigan MONEY 254
Georgia MONEY -307
AVG MONEY W%: 70.17 ROI: 34.68
Alan Matthews W%: 69.84 ROI: 33.15 Alan Boston W%: 70.56 ROI: 35.66 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.23
OVER 46.0 -110
UNDER O 46.0 -110

3 FirstHalf 27
Michigan SPREAD 4.0 -100
Georgia SPREAD -4.0
Michigan MONEY 205
Georgia MONEY -239
AVG MONEY W%: 70.41 ROI: 35.39
Power Play Wins W%: 69.81 ROI: 33.61 Cap The Trap W%: 71.2 ROI: 36.61 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 American Sports W%: 70 ROI: 35.34
OVER 23.0 -112
AVG OVER W%: 70.07 ROI: 35.11
Line Beaters W%: 69.4 ROI: 33.18 Cal Sports W%: 69.79 ROI: 35.54 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.72 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 5 Lines W%: 69.95 ROI: 34.26
UNDER O 23.0 -107

0 FirstQuarter 14
Michigan SPREAD 0.5 102
Georgia SPREAD -0.5
Michigan MONEY 163
Georgia MONEY -187
OVER 9.5 -125
UNDER O 9.5 105

3 SecondQuarter 13
Michigan SPREAD 3.0 -110
Georgia SPREAD -3.0
Michigan MONEY 170
Georgia MONEY -200
AVG MONEY W%: 70.18 ROI: 35.38
Power Sweep W%: 70.88 ROI: 37.87 Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 All Star Sports W%: 69.59 ROI: 33.99 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 2 Minute Warning W%: 70.67 ROI: 36.3
OVER 13.5 -107
AVG OVER W%: 70.14 ROI: 34.65
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Pick 'N' Roll W%: 70.54 ROI: 35.17 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.56 C-Star Sports W%: 70.21 ROI: 34.44 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 Ace-Ace W%: 69.78 ROI: 33.42 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.23
UNDER O 13.5 -112

0 ThirdQuarter 0
Michigan SPREAD 1.5 -115 AVG SPREAD W%: 71.35 ROI: 37.18
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Pick city W%: 69.72 ROI: 33.94 Johnny Guild W%: 70.21 ROI: 35.1 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Bryan Rosica W%: 69.88 ROI: 34.38 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 All Star Sports W%: 69.59 ROI: 33.99 2Halves2Win W%: 70.68 ROI: 35.59
Georgia SPREAD -1.5
Michigan MONEY 160
Georgia MONEY -185
OVER 9.5 -122
UNDER O 9.5 102
AVG UNDER W%: 70.17 ROI: 35
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Line Changers W%: 70.76 ROI: 35.86 Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.3 ROI: 34.8 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 allan desrosiers W%: 70.06 ROI: 34.52 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 alatex W%: 70.09 ROI: 34.85 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65

8 FourthQuarter 7
Michigan SPREAD 0.5 -110
Georgia SPREAD -0.5
Michigan MONEY 140
Georgia MONEY -160
OVER 10.5 105
UNDER O 10.5 -125