Major League Baseball Tuesday, May 4th 2021 @ 20:45 Postponed
St. Louis Cardinals Game New York Mets
St. Louis Cardinals SPREAD -1.5 183 AVG SPREAD W%: 50.78 ROI: -1.54
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.41 Vegas Sports Insiders W%: 50.49 ROI: -3.43 Trace Adams W%: 49.48 ROI: -4.79 Christy Tanner W%: 49.32 ROI: -5.28 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.79 Sports Authority W%: 50.35 ROI: -2.62 Jeff Alexander W%: 49.38 ROI: -5.4 DB Sports Consultants W%: 50.29 ROI: -2.51 Keith Glantz W%: 47.77 ROI: -6.07 The Unfair Advantage W%: 53.94 ROI: 7.41 Game Time Sports Advisors W%: 57.76 ROI: 13.91
-215 1.5 SPREAD New York Mets AVG SPREAD W%: 49.67 ROI: -4.29
Dylan Mile W%: 48.94 ROI: -5.98 Stu Feiner W%: 50.07 ROI: -3.01 Pointspread Maven W%: 49.64 ROI: -4.9 Michigan Sports Network W%: 50.65 ROI: -2.06 ASI W%: 49.06 ROI: -5.48
St. Louis Cardinals MONEY 104 AVG MONEY W%: 49.83 ROI: -4.07
StatFox Situation W%: 50.36 ROI: -2.75 Medellin Sports Picks W%: 49.36 ROI: -5.4 Goldsheet W%: 49.77 ROI: -4.05
New York Mets MONEY -114 AVG MONEY W%: 49.58 ROI: -4.18
Trey Scott W%: 49.81 ROI: -3.98 Mark Roth W%: 49.87 ROI: -3.08 ASI W%: 49.06 ROI: -5.48
OVER 8.0 -101 AVG OVER W%: 50.12 ROI: -2.96
Christy Tanner W%: 49.32 ROI: -5.28 StatFox Situation W%: 50.36 ROI: -2.75 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.86 Sports Authority W%: 50.35 ROI: -2.62 Savannah Sports W%: 50.01 ROI: -3.15 Red Suit W%: 49.24 ROI: -4.78 Majorcovers W%: 48.63 ROI: -6.21 The Unfair Advantage W%: 53.94 ROI: 7.41 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4
UNDER O 8.0 -116 AVG UNDER W%: 49.94 ROI: -3.85
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Dylan Mile W%: 48.94 ROI: -5.98 The Sports Investor W%: 49.67 ROI: -4.39 The Hammer W%: 49.44 ROI: -5.09 Mike Lundin W%: 51.36 ROI: -0.81 Mike Handzelek W%: 50.83 ROI: -2.24 Mark Roth W%: 49.87 ROI: -3.08 Kevin Rogers W%: 50.36 ROI: -3.59 Handicapping For Profit W%: 49.99 ROI: -3.59 Payton Place W%: 50.12 ROI: -3.95


St. Louis Cardinals FirstFiveInnings New York Mets
St. Louis Cardinals SPREAD -0.5 133 AVG SPREAD W%: 50.36 ROI: -3.59
Kevin Rogers W%: 50.36 ROI: -3.59
-156 0.5 SPREAD New York Mets AVG SPREAD W%: 49.06 ROI: -5.59
Cam Owens W%: 49.46 ROI: -5.13 Majorcovers W%: 48.63 ROI: -6.21 M & M handicapping W%: 49.08 ROI: -5.43
St. Louis Cardinals MONEY -105
New York Mets MONEY -115 AVG MONEY W%: 50.43 ROI: -3.72
The Champ W%: 50.43 ROI: -3.72
OVER 4.0 -117
UNDER O 4.0 -105 AVG UNDER W%: 48.8 ROI: -5.92
Majorcovers W%: 48.63 ROI: -6.21 M & M handicapping W%: 49.08 ROI: -5.43 Bryan Power W%: 48.68 ROI: -6.13


St. Louis Cardinals FirstInning New York Mets
St. Louis Cardinals SPREAD -0.5 270 AVG SPREAD W%: 49.9 ROI: -4.36
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.41 Vegas Sports Insiders W%: 50.49 ROI: -3.43
-390 0.5 SPREAD New York Mets AVG SPREAD W%: 49.78 ROI: -4.25
Jane Gibson W%: 49.78 ROI: -4.25
St. Louis Cardinals MONEY -120 AVG MONEY W%: 50.64 ROI: -2.43
Statfox W%: 49.89 ROI: -3.86 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -1
New York Mets MONEY -110
OVER 1.5 220 AVG OVER W%: 49.43 ROI: -4.62
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Stu Feiner W%: 50.07 ROI: -3.01
UNDER O 1.5 -300