Major League Baseball
Tuesday, July 5th 2022 20:10
Finished
2 Game 8
Chicago White Sox SPREAD -1.5 148 AVG SPREAD W%: 67.23 ROI: 31.65
Lenny Stevens W%: 74.48 ROI: 43.96 Campone W%: 74.81 ROI: 43.74 Cajun Sports W%: 74.99 ROI: 43.63 C.J. (Trademarked Name) W%: 73.94 ROI: 42.92 Axium Sports W%: 74.06 ROI: 42.02 3G Sports W%: 74.92 ROI: 44.5 34paytonplace W%: 74.65 ROI: 43.75 Stan Sharp W%: 47.37 ROI: -10.84 GT Staff W%: 54.35 ROI: 15.98 Las Vegas Hilton Contest W%: 48.75 ROI: 6.86
Minnesota Twins SPREAD 1.5
Chicago White Sox MONEY -130
AVG MONEY W%: 72.11 ROI: 38.97
Port Port Sports W%: 74.21 ROI: 43.15 Pick 'N' Roll W%: 75.34 ROI: 44.7 Lenny Stevens W%: 74.48 ROI: 43.96 Cajun Sports W%: 74.99 ROI: 43.63 C-Star Sports W%: 75.1 ROI: 44.04 Bryan Rosica W%: 74.62 ROI: 43.55 Alan Boston W%: 75.18 ROI: 44.69 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 74.95 ROI: 44.05 Ace-Ace W%: 74.78 ROI: 43.31 TMB Sports Picks W%: 47.5 ROI: -5.4
Minnesota Twins MONEY 120
AVG MONEY W%: 69.66 ROI: 34.02
Pointwise Phone Service W%: 74.32 ROI: 42.19 Joyce Sterling W%: 74.3 ROI: 42.36 Jonathan Stone W%: 74.48 ROI: 42.82 Cap The Trap W%: 75.71 ROI: 45.15 Cal Sports W%: 74.24 ROI: 44.4 Scott Landau W%: 60 ROI: 16 WE PICK SPORTS W%: 54.55 ROI: 5.23
OVER 9.0 -118
AVG OVER W%: 70.68 ROI: 37.95
PPP W%: 74.42 ROI: 43.73 Campone W%: 74.81 ROI: 43.74 Cajun Sports W%: 74.99 ROI: 43.63 Bryan Power W%: 74.01 ROI: 44.04 ATS Insider Picks W%: 75.27 ROI: 44.68 Allen Eastman W%: 74.97 ROI: 43.88 Alan Matthews W%: 74.61 ROI: 42.45 Ace-Ace W%: 74.78 ROI: 43.31 Accu Picks W%: 71.34 ROI: 36.64 9x Sports W%: 74.92 ROI: 44.15 SPORTS LOCKSMITH W%: 55.32 ROI: 18.28 Las Vegas Hilton Contest W%: 48.75 ROI: 6.86
UNDER O 9.0 100
AVG UNDER W%: 77.4 ROI: 48.59
Primetime Sports Picks W%: 90.16 ROI: 73.09 Power Play Wins W%: 74.57 ROI: 42.52 Philly Godfather W%: 74.59 ROI: 43.4 Cap The Trap W%: 75.71 ROI: 45.15 Alex Smart W%: 74.97 ROI: 44.28 4 Seasons W%: 74.41 ROI: 43.08

2 FirstFiveInnings 6
Chicago White Sox SPREAD -0.5 105
Minnesota Twins SPREAD 0.5
Chicago White Sox MONEY -130
Minnesota Twins MONEY 110
OVER 5.0 -105
UNDER O 5.0 -115

0 FirstInning 0
Chicago White Sox SPREAD -0.5 230
Minnesota Twins SPREAD 0.5
Chicago White Sox MONEY 0
Minnesota Twins MONEY 0
OVER 1.5 200
UNDER O 1.5 -275