NCAA College Basketball Tuesday, November 30th 2021 @ 22:00 Finished
San Diego State 72 Game 47 Long Beach State
San Diego State SPREAD -19.5 -109 AVG SPREAD W%: 50.17 ROI: -3.09
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
-109 19.5 SPREAD Long Beach State AVG SPREAD W%: 49.64 ROI: -4.04
Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36
San Diego State MONEY -1930 AVG MONEY W%: 49.69 ROI: -4.32
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35
Long Beach State MONEY 1172 AVG MONEY W%: 50.43 ROI: -3
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7
OVER 137.0 -107 AVG OVER W%: 49.78 ROI: -3.9
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Majorcovers W%: 48.96 ROI: -5.36 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
UNDER O 137.0 -110 AVG UNDER W%: 49.47 ROI: -1.6
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Mitch Wilson W%: 48.42 ROI: -1.81 Hitman W%: 47.33 ROI: 4.8


San Diego State 35 FirstHalf 21 Long Beach State
San Diego State SPREAD -11.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.87 ROI: -4.02
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
-110 11.5 SPREAD Long Beach State AVG SPREAD W%: 50.2 ROI: -3.4
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35
San Diego State MONEY -668 AVG MONEY W%: 49.97 ROI: -3.49
Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49
Long Beach State MONEY 490 AVG MONEY W%: 50.84 ROI: -2.22
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4
OVER 65.0 -108 AVG OVER W%: 49.75 ROI: -4.05
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
UNDER O 65.0 -112 AVG UNDER W%: 50.35 ROI: -2.85
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17