National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 20:10 Finished
Atlanta Hawks 113 Game 131 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks SPREAD 1.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.09 ROI: -3.23
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96 DiceItUpOnline W%: 48.78 ROI: -4.19
-110 -1.0 SPREAD Memphis Grizzlies AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -2.36
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35 Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24 Smooth Talk Sports W%: 52.33 ROI: 1.31 Coaches Corner W%: 54.12 ROI: 6.29 Double Dragon King W%: 47.24 ROI: 4.13
Atlanta Hawks MONEY 105 AVG MONEY W%: 49.84 ROI: -3.63
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 Jimmy Boyd W%: 50.12 ROI: -3.1 DB Sports Consultants W%: 50.19 ROI: -3.17 DiceItUpOnline W%: 48.78 ROI: -4.19
Memphis Grizzlies MONEY -125 AVG MONEY W%: 50.02 ROI: -3.51
StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 ASI W%: 48.91 ROI: -5.99
OVER 227.5 -110 AVG OVER W%: 51.21 ROI: -0.99
Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99
UNDER O 227.5 -110 AVG UNDER W%: 49.71 ROI: -4.37
Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28


Atlanta Hawks 64 FirstHalf 67 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks SPREAD 0.5 -115 AVG SPREAD W%: 49.36 ROI: -4.89
Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35
-105 -0.5 SPREAD Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks MONEY -100
Memphis Grizzlies MONEY -120
OVER 111.5 -110
UNDER O 111.5 -110 AVG UNDER W%: 51.39 ROI: -1
NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1


Atlanta Hawks 34 FirstQuarter 29 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks SPREAD 0.5 -110
-110 -0.5 SPREAD Memphis Grizzlies AVG SPREAD W%: 50.45 ROI: -3.41
Denver Money W%: 50.45 ROI: -3.41
Atlanta Hawks MONEY -102
Memphis Grizzlies MONEY -117
OVER 55.5 -115
UNDER O 55.5 -110 AVG UNDER W%: 50.44 ROI: -3.55
Kevin Rogers W%: 50.43 ROI: -3.68 Denver Money W%: 50.45 ROI: -3.41


Atlanta Hawks 30 SecondQuarter 38 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks SPREAD 0.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.45 ROI: -3.44
Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 Denver Money W%: 50.45 ROI: -3.41
-110 0.0 SPREAD Memphis Grizzlies AVG SPREAD W%: 50.03 ROI: -2.93
Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93
Atlanta Hawks MONEY 0
Memphis Grizzlies MONEY 0
OVER 55.0 -110 AVG OVER W%: 50.62 ROI: -2.61
Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Denver Money W%: 50.45 ROI: -3.41
UNDER O 55.0 -110 AVG UNDER W%: 50.1 ROI: -3.19
Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55 StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83


Atlanta Hawks 23 ThirdQuarter 43 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks SPREAD 0.0 -110
-110 0.0 SPREAD Memphis Grizzlies AVG SPREAD W%: 49.56 ROI: -4.63
M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27
Atlanta Hawks MONEY 0
Memphis Grizzlies MONEY 0
OVER 57.5 -110
UNDER O 57.5 -110 AVG UNDER W%: 50.24 ROI: -3.37
WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27


Atlanta Hawks 26 FourthQuarter 21 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks SPREAD 0.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.68 ROI: -2.28
Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86
-110 0.0 SPREAD Memphis Grizzlies AVG SPREAD W%: 49.74 ROI: -4.85
Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85
Atlanta Hawks MONEY 0
Memphis Grizzlies MONEY 0
OVER 57.0 -110 AVG OVER W%: 50.8 ROI: -1.7
Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7
UNDER O 57.0 -110 AVG UNDER W%: 49.91 ROI: -4.15
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28