Soccer Mexican Liga MX Tuesday, October 19th 2021 @ 20:05 Finished
America Mexico 2 Game 1 Santos Laguna
America Mexico SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Santos Laguna
America Mexico MONEY -152 AVG MONEY W%: 48.23 ROI: 3.49
John Harrison W%: 47.53 ROI: 4.8 Gary Olshan W%: 47.65 ROI: 6.34 Dave Malinsky W%: 47.04 ROI: 4.6 System Plays W%: 50.68 ROI: -1.78
Santos Laguna MONEY 362 AVG MONEY W%: 47.42 ROI: 4.95
Tony Carlo W%: 46.52 ROI: 3.36 Consensus Groupo W%: 48.04 ROI: 6.73 The Champ Picks W%: 46.91 ROI: 3.86 Rizzo DiceUp W%: 48.16 ROI: 6.88 Matt Fargo W%: 47.62 ROI: 4.82 Double Dragon King W%: 47.27 ROI: 4.06
OVER 2.50 110 AVG OVER W%: 47.8 ROI: 2.81
Skipy Breaze W%: 46.14 ROI: 2.15 Spartan 381 W%: 47.23 ROI: 3.92 Ss Nn W%: 47.44 ROI: 4.97 John Harrison W%: 47.53 ROI: 4.8 System Plays W%: 50.68 ROI: -1.78
UNDER O 2.50 -154 AVG UNDER W%: 46.57 ROI: 3.01
Shotgun Morane W%: 45.58 ROI: 0.86 Tony Carlo W%: 46.52 ROI: 3.36 Matt Fargo W%: 47.62 ROI: 4.82
DRAWLINE 250 AVG DRAWLINE W%: 47.4 ROI: 5.2
Brenda Katsaros W%: 46.88 ROI: 3.4 Youngstown Connection W%: 47.9 ROI: 6.23 Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.54 Smarty Analtyos W%: 47.4 ROI: 5.75 Lenny Stevens W%: 46.93 ROI: 4.3 Kk Gg W%: 47.35 ROI: 4.97


America Mexico 0 FirstHalf 0 Santos Laguna
America Mexico SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Santos Laguna
America Mexico MONEY 147
Santos Laguna MONEY 365 AVG MONEY W%: 47.23 ROI: 3.92
Spartan 381 W%: 47.23 ROI: 3.92
OVER 1.00 100 AVG OVER W%: 47.35 ROI: 4.97
Kk Gg W%: 47.35 ROI: 4.97
UNDER O 1.00 -120 AVG UNDER W%: 47.94 ROI: 7.31
LPW Sports Forecast W%: 47.94 ROI: 7.31
DRAWLINE 108 AVG DRAWLINE W%: 47.98 ROI: 6.63
Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.54 Consensus Groupo W%: 48.04 ROI: 6.73