National Hockey League Tuesday, October 19th 2021 @ 20:08 Finished
Minnesota Wild 6 Game 5 Winnipeg Jets
Minnesota Wild SPREAD -1.5 165 AVG SPREAD W%: 49.74 ROI: -3.83
Taylor Sewelmayers W%: 49.5 ROI: -4.9 Statfox W%: 49.68 ROI: -3.86 Handicapping For Profit W%: 50.11 ROI: -2.82 Exodus to Black W%: 50.31 ROI: -2.57 Bryan Power W%: 49.14 ROI: -4.69 Alatex Themoneyline W%: 49.7 ROI: -4.16
-191 1.5 SPREAD Winnipeg Jets AVG SPREAD W%: 48.81 ROI: -5.88
Trev Bass W%: 49.09 ROI: -5.26 Rob Veno W%: 49.19 ROI: -4.53 Medellin Sports Picks W%: 49.67 ROI: -4.39 Jeff Alexander W%: 49.72 ROI: -4.29 ASI W%: 49.22 ROI: -4.69 Potsy's Picks W%: 45.95 ROI: -12.12
Minnesota Wild MONEY -150 AVG MONEY W%: 49.37 ROI: -4.49
Cam Owens W%: 49.12 ROI: -5.08 Dylan Mile W%: 49.6 ROI: -3.76 Sports One W%: 49.68 ROI: -4.37 Legit Picks W%: 49.33 ROI: -4.53 Bryan Power W%: 49.14 ROI: -4.69
Winnipeg Jets MONEY 130 AVG MONEY W%: 49.46 ROI: -4.34
Red Suit W%: 49.5 ROI: -3.94 Medellin Sports Picks W%: 49.67 ROI: -4.39 ASI W%: 49.22 ROI: -4.69
OVER 5.5 -120 AVG OVER W%: 50.06 ROI: -3.25
Scotty Steeler W%: 50.19 ROI: -2.86 Dave Luang W%: 49.31 ROI: -5.01 Winners Path W%: 50.52 ROI: -3.05 Wicked Good Wagers W%: 49.72 ROI: -3.32 Vegas Runner W%: 50.13 ROI: -3.39 StatFox Situation W%: 50.24 ROI: -2.58 Exodus to Black W%: 50.31 ROI: -2.57
UNDER O 5.5 -100 AVG UNDER W%: 50.4 ROI: -2.63
Kristy Pennypac W%: 49.24 ROI: -4.7 Pointwise Phones W%: 51.05 ROI: -1.15 Mike Lundin W%: 51.27 ROI: -0.76 Denver Money W%: 50.02 ROI: -3.91


Minnesota Wild 2 FirstPeriod 2 Winnipeg Jets
Minnesota Wild SPREAD -0.5 155 AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.19
M & M handicapping W%: 49.51 ROI: -4.19
-185 0.5 SPREAD Winnipeg Jets AVG SPREAD W%: 49.31 ROI: -5.01
Dave Luang W%: 49.31 ROI: -5.01
Minnesota Wild MONEY -140
Winnipeg Jets MONEY 120 AVG MONEY W%: 50.52 ROI: -3.05
Winners Path W%: 50.52 ROI: -3.05
OVER 1.5 -115 AVG OVER W%: 49.19 ROI: -4.68
Pointspread Maven W%: 49.19 ROI: -4.68
UNDER O 1.5 -105 AVG UNDER W%: 50.52 ROI: -3.05
Winners Path W%: 50.52 ROI: -3.05


Minnesota Wild 1 SecondPeriod 1 Winnipeg Jets
Minnesota Wild SPREAD -0.5 142 AVG SPREAD W%: 50.77 ROI: -1.96
Sports Authority W%: 50.75 ROI: -1.71 BigFella W%: 50.79 ROI: -2.2
-175 0.5 SPREAD Winnipeg Jets AVG SPREAD W%: 49.97 ROI: -3.65
Taylor Sewelmayers W%: 49.5 ROI: -4.9 Nick Pellegrino W%: 50.44 ROI: -2.39
Minnesota Wild MONEY -145
Winnipeg Jets MONEY 118 AVG MONEY W%: 49.8 ROI: -2.99
Savannah Sports W%: 49.8 ROI: -2.99
OVER 1.5 -169 AVG OVER W%: 50.38 ROI: -2.46
Sports Authority W%: 50.75 ROI: -1.71 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.01 ROI: -3.2
UNDER O 1.5 138 AVG UNDER W%: 49.41 ROI: -4.69
The Hammer W%: 49.41 ROI: -4.69


Minnesota Wild 2 ThirdPeriod 2 Winnipeg Jets
Minnesota Wild SPREAD -0.5 132
-162 0.5 SPREAD Winnipeg Jets AVG SPREAD W%: 49.2 ROI: -5.36
Trev Bass W%: 49.09 ROI: -5.26 Right Angle Sports W%: 49.31 ROI: -5.45
Minnesota Wild MONEY -150 AVG MONEY W%: 50.48 ROI: -2.64
Tampa Sports W%: 50.48 ROI: -2.64
Winnipeg Jets MONEY 122 AVG MONEY W%: 49.97 ROI: -4.11
Right Angle Sports W%: 49.31 ROI: -5.45 Kevin Rogers W%: 50.62 ROI: -2.78
OVER 1.5 -162 AVG OVER W%: 50.58 ROI: -1.98
NY Sports Exchange W%: 50.58 ROI: -1.98
UNDER O 1.5 132 AVG UNDER W%: 49.67 ROI: -4.06
The Sports Investor W%: 49.67 ROI: -4.06