Major League Baseball Wednesday, April 7th 2021 @ 13:10 Finished
Cleveland Indians 4 Game 2 Kansas City Royals
Cleveland Indians SPREAD -1.5 -100 AVG SPREAD W%: 50.35 ROI: -3.86
Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Jimmy Boyd W%: 50.12 ROI: -3.1 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86 Ben lee W%: 50.45 ROI: -6.7
-120 1.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 49.41 ROI: -5.11
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
Cleveland Indians MONEY -190 AVG MONEY W%: 50.14 ROI: -3.38
The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.2 ROI: -3.37
Kansas City Royals MONEY 170 AVG MONEY W%: 50.11 ROI: -3.66
Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04 Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Sports Winning Picks W%: 49.65 ROI: -4.36 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
OVER 8.0 -104 AVG OVER W%: 49.99 ROI: -4.33
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.95 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Jimmy Boyd W%: 50.12 ROI: -3.1 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86 Ben lee W%: 50.45 ROI: -6.7
UNDER O 8.0 -114 AVG UNDER W%: 49.83 ROI: -4.06
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04 Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87


Cleveland Indians 0 FirstFiveInnings 1 Kansas City Royals
Cleveland Indians SPREAD -0.5 -143 AVG SPREAD W%: 49.37 ROI: -4.97
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Wicked Good Wagers W%: 48.95 ROI: -5.36 Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 ASI W%: 48.91 ROI: -5.99
120 0.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 49.55 ROI: -4.78
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
Cleveland Indians MONEY -216 AVG MONEY W%: 49.79 ROI: -4.84
Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84
Kansas City Royals MONEY 178
OVER 4.0 -107 AVG OVER W%: 49.78 ROI: -4.09
Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9
UNDER O 4.0 -114 AVG UNDER W%: 50.12 ROI: -3.47
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2


Cleveland Indians 0 FirstInning 0 Kansas City Royals
Cleveland Indians SPREAD -0.5 240 AVG SPREAD W%: 50.86 ROI: -1.91
StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1
-340 0.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -4.25
The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25
Cleveland Indians MONEY -165 AVG MONEY W%: 49.8 ROI: -4.97
Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Right Angle Sports W%: 49.49 ROI: -5.8
Kansas City Royals MONEY 125
OVER 1.5 260
UNDER O 1.5 -370 AVG UNDER W%: 50.35 ROI: -3.32
Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99