NCAA College Basketball Friday, January 14th 2022 @ 18:30 Finished
Purdue 92 Game 65 Nebraska
Purdue SPREAD -20.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.01 ROI: -3.47
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43 Gametimesports W%: 48.85 ROI: -4.5 Fairway Jay W%: 51.34 ROI: 0.06
-109 20.0 SPREAD Nebraska AVG SPREAD W%: 50.48 ROI: -1.47
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14 Brett Atkins W%: 53.95 ROI: 8.95 Nover W%: 50.79 ROI: 1.54
Purdue MONEY -4531 AVG MONEY W%: 50.18 ROI: -3.15
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
Nebraska MONEY 1625 AVG MONEY W%: 49.93 ROI: -3.85
Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
OVER 155.5 -109 AVG OVER W%: 49.93 ROI: -3.63
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34 Ferringo W%: 50.77 ROI: -0.74
UNDER O 155.5 -111 AVG UNDER W%: 50.09 ROI: -2.05
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Ultimate Sports W%: 49.8 ROI: 3.15 Nover W%: 50.79 ROI: 1.54


Purdue 48 FirstHalf 33 Nebraska
Purdue SPREAD -11.5 -111 AVG SPREAD W%: 50.28 ROI: -2.77
Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
-108 11.5 SPREAD Nebraska AVG SPREAD W%: 50.23 ROI: -2.55
Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
Purdue MONEY -1470 AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -2.77
Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
Nebraska MONEY 935
OVER 73.5 -111
UNDER O 73.5 -108 AVG UNDER W%: 50.25 ROI: -2.57
Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36