National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 20:10 Finished
Houston Rockets 102 Game 93 Dallas Mavericks
Houston Rockets SPREAD 10.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.98
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96
-110 -10.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 51.26 ROI: -1.18
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 Coaches Corner W%: 54.12 ROI: 6.29
Houston Rockets MONEY 427 AVG MONEY W%: 49.53 ROI: -0.46
Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41 Double Dragon King W%: 47.24 ROI: 4.13
Dallas Mavericks MONEY -545 AVG MONEY W%: 50.45 ROI: -2.88
WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12
OVER 225.0 -110 AVG OVER W%: 49.83 ROI: -4.15
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12
UNDER O 225.0 -110 AVG UNDER W%: 49.67 ROI: -4.71
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Right Angle Sports W%: 49.49 ROI: -5.8 Nick Pellegrino W%: 50.48 ROI: -2.9 MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2 Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12


Houston Rockets 47 FirstHalf 42 Dallas Mavericks
Houston Rockets SPREAD 6.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.34 ROI: -5.57
Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57
-110 -6.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 49.9 ROI: -4.05
The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05
Houston Rockets MONEY 262
Dallas Mavericks MONEY -319 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -3.55
Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55
OVER 114.0 -115 AVG OVER W%: 48.59 ROI: -6.54
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54
UNDER O 114.0 -105 AVG UNDER W%: 51.11 ROI: -1.33
Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33


Houston Rockets 24 FirstQuarter 23 Dallas Mavericks
Houston Rockets SPREAD 3.5 -106 AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3.77
The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86
-115 -3.5 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 49.6 ROI: -4.34
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Wicked Good Wagers W%: 48.95 ROI: -5.36 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42
Houston Rockets MONEY 192
Dallas Mavericks MONEY -227 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -3.1
Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1
OVER 57.0 -107 AVG OVER W%: 50.16 ROI: -3.85
Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86
UNDER O 57.0 -115 AVG UNDER W%: 50.02 ROI: -3.36
Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55 DB Sports Consultants W%: 50.19 ROI: -3.17


Houston Rockets 23 SecondQuarter 19 Dallas Mavericks
Houston Rockets SPREAD 2.5 -105 AVG SPREAD W%: 48.98 ROI: -5.82
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12
-115 -2.5 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 50.67 ROI: -2.87
Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87
Houston Rockets MONEY 0
Dallas Mavericks MONEY 0
OVER 56.5 -110
UNDER O 56.5 -110 AVG UNDER W%: 50.15 ROI: -3.64
MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87


Houston Rockets 28 ThirdQuarter 22 Dallas Mavericks
Houston Rockets SPREAD 3.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.39 ROI: -3.04
Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96
-110 -3.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 49.63 ROI: -5.23
The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21
Houston Rockets MONEY 0
Dallas Mavericks MONEY 0
OVER 54.5 -110 AVG OVER W%: 50.89 ROI: -2.14
Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14
UNDER O 54.5 -110 AVG UNDER W%: 50.27 ROI: -4.25
The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25


Houston Rockets 27 FourthQuarter 29 Dallas Mavericks
Houston Rockets SPREAD 2.0 -109 AVG SPREAD W%: 50.49 ROI: -2.63
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7
-110 -2.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 49.68 ROI: -3.96
Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35
Houston Rockets MONEY 0
Dallas Mavericks MONEY 0
OVER 54.0 -110 AVG OVER W%: 50.14 ROI: -3.2
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2
UNDER O 54.0 -110 AVG UNDER W%: 51.11 ROI: -1.33
Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33