Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 19:30 Finished
Miami 0 Game 5 New England Revolution
Miami SPREAD 0.00 -110 AVG SPREAD W%: 47.97 ROI: 6.7
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99
-110 0.00 SPREAD New England Revolution AVG SPREAD W%: 46.55 ROI: 2.95
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
Miami MONEY 164 AVG MONEY W%: 47.45 ROI: 4.83
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38
New England Revolution MONEY 164
OVER 2.50 -125 AVG OVER W%: 47.67 ROI: 5.68
Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14
UNDER O 2.50 -101 AVG UNDER W%: 48.26 ROI: 3.76
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
DRAWLINE 240 AVG DRAWLINE W%: 47.64 ROI: 6
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2


Miami 0 FirstHalf 4 New England Revolution
Miami SPREAD 0.00 -109
-111 0.00 SPREAD New England Revolution AVG SPREAD W%: 47.52 ROI: 4.48
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91
Miami MONEY 220 AVG MONEY W%: 46.46 ROI: 2.79
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79
New England Revolution MONEY 219
OVER 1.00 -125 AVG OVER W%: 46.46 ROI: 2.79
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79
UNDER O 1.00 105 AVG UNDER W%: 47.69 ROI: 4.73
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91
DRAWLINE 125 AVG DRAWLINE W%: 47.5 ROI: 4.55
John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55