National Football League
Sunday, November 27th 2022 13:00
Finished
23 Game 17
Cleveland Browns SPREAD 3.0 -100 AVG SPREAD W%: 69.99 ROI: 34.45
Phil Steele W%: 70.19 ROI: 34.75 Line Changers W%: 71.09 ROI: 36.52 Cappers Access W%: 69.45 ROI: 32.29 California Sports W%: 70.28 ROI: 36.01 C.O. (Trademarked Name) W%: 70.1 ROI: 34.85 Alan Boston W%: 70.67 ROI: 35.92 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -3.0
Cleveland Browns MONEY 150
AVG MONEY W%: 69.48 ROI: 32.74
Al DeMarco W%: 69.48 ROI: 32.74
Tampa Bay Buccaneers MONEY -175
AVG MONEY W%: 74.65 ROI: 43.66
Preferred Picks W%: 82.61 ROI: 58.71 American Sports W%: 70.28 ROI: 35.88 2Halves2Win W%: 71.07 ROI: 36.4
OVER 42.0 -110
AVG OVER W%: 71.23 ROI: 36.11
Primetime Sports Picks W%: 83.06 ROI: 59.55 Phil Steele W%: 70.19 ROI: 34.75 Linecrusher W%: 70.99 ROI: 36.75 Line Changers W%: 71.09 ROI: 36.52 Joseph D'Amico W%: 71.17 ROI: 36.73 ATS Insider Picks W%: 70.8 ROI: 35.94 Alan Matthews W%: 70.04 ROI: 33.55 Jim Hurley Network W%: 62.5 ROI: 15.12
UNDER O 42.0 -110
AVG UNDER W%: 70.37 ROI: 35.18
Port Port Sports W%: 69.48 ROI: 33.78 Cajun Sports Wire W%: 69.87 ROI: 34.36 Bryan Leonard W%: 70.37 ROI: 34.65 4 Seasons W%: 70.03 ROI: 34.85 2Halves2Win W%: 71.07 ROI: 36.4 #1 Sports W%: 71.37 ROI: 37.04

10 FirstHalf 10
Cleveland Browns SPREAD 2.5 -110
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -2.5
Cleveland Browns MONEY 130
Tampa Bay Buccaneers MONEY -150
OVER 20.5 -110
UNDER O 20.5 -110

10 FirstQuarter 7
Cleveland Browns SPREAD 0.5 -145
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5
Cleveland Browns MONEY 120
Tampa Bay Buccaneers MONEY -140
OVER 7.5 -100
UNDER O 7.5 -130

0 SecondQuarter 3
Cleveland Browns SPREAD 0.5 -125
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5
Cleveland Browns MONEY 110
Tampa Bay Buccaneers MONEY -145
OVER 13.5 -107
UNDER O 13.5 -117

0 ThirdQuarter 7
Cleveland Browns SPREAD 0.5 -145
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5
Cleveland Browns MONEY 110
Tampa Bay Buccaneers MONEY -145
OVER 7.5 -106
UNDER O 7.5 -120

7 FourthQuarter 0
Cleveland Browns SPREAD 0.5 -130
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5
Cleveland Browns MONEY -100
Tampa Bay Buccaneers MONEY -130
OVER 13.0 -107
UNDER O 13.0 -117