Major League Baseball Tuesday, May 4th 2021 @ 22:10 Finished
Seattle Mariners 5 Game 2 Baltimore Orioles
Seattle Mariners SPREAD -1.5 155 AVG SPREAD W%: 50.41 ROI: -1.78
Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Sports Authority W%: 50.34 ROI: -2.63 Alatex Themoneyline W%: 49.49 ROI: -4.89 Payton Place W%: 50.11 ROI: -3.95 Keith Glantz W%: 48.12 ROI: -5.39 Tom Freese W%: 55 ROI: 10.92
-176 1.5 SPREAD Baltimore Orioles AVG SPREAD W%: 51.45 ROI: -0.15
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Stu Feiner W%: 50.09 ROI: -2.98 Michigan Sports Network W%: 50.64 ROI: -2.07 Game Time Sports Advisors W%: 57.76 ROI: 13.91
Seattle Mariners MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.94 ROI: -4.06
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16 Dylan Mile W%: 48.94 ROI: -5.98 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Pointwise Phones W%: 51.2 ROI: -1.15 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.18 ROI: -3.25 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4
Baltimore Orioles MONEY 112 AVG MONEY W%: 49.29 ROI: -5.17
Dave Luang W%: 49.22 ROI: -5.75 Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 The Prez W%: 49.58 ROI: -4.43 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4
OVER 8.5 -105 AVG OVER W%: 50.49 ROI: -2.25
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Tampa Sports W%: 50.78 ROI: -2.36 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Rob Veno W%: 49.65 ROI: -3.81 Nick Pellegrino W%: 50.36 ROI: -2.91 Lance Locker W%: 50.06 ROI: -2.91 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71 Cowtown Sports W%: 49.36 ROI: -5.4 Tom Freese W%: 55 ROI: 10.92
UNDER O 8.5 -115 AVG UNDER W%: 49.68 ROI: -4.46
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 Kristy Pennypac W%: 48.5 ROI: -6.66 WiseGuys Sportswire W%: 50.74 ROI: -2.32 The Hammer W%: 49.42 ROI: -5.12 Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25 Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06 Legit Picks W%: 49.65 ROI: -4.84 Jimmy Boyd W%: 49.98 ROI: -3.15 Goldsheet W%: 49.78 ROI: -4.04 BigFella W%: 50.33 ROI: -3.3 Bankroll Sports W%: 49.94 ROI: -4.31 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21


Seattle Mariners 1 FirstFiveInnings 1 Baltimore Orioles
Seattle Mariners SPREAD -0.5 115 AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -3.63
Trace Adams W%: 49.5 ROI: -4.75 ATS Winners W%: 50.71 ROI: -2.5
-135 0.5 SPREAD Baltimore Orioles AVG SPREAD W%: 50.08 ROI: -3.98
Cam Owens W%: 49.45 ROI: -5.16 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Brad Diamond W%: 50.47 ROI: -3.18 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21 Payton Place W%: 50.11 ROI: -3.95
Seattle Mariners MONEY -125
Baltimore Orioles MONEY 105
OVER 4.5 -102
UNDER O 4.5 -119 AVG UNDER W%: 50.31 ROI: -3.55
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.42 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -3.4 Brad Diamond W%: 50.47 ROI: -3.18 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21


Seattle Mariners 0 FirstInning 0 Baltimore Orioles
Seattle Mariners SPREAD -0.5 240 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.61
Medellin Sports Picks W%: 49.36 ROI: -5.38 Mark Roth W%: 49.86 ROI: -3.1 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.18 ROI: -3.25
-340 0.5 SPREAD Baltimore Orioles
Seattle Mariners MONEY -135
Baltimore Orioles MONEY 105
OVER 1.5 260 AVG OVER W%: 50.34 ROI: -3.07
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.42 Exodus to Black W%: 50.27 ROI: -2.71
UNDER O 1.5 -370 AVG UNDER W%: 50.78 ROI: -2.36
Tampa Sports W%: 50.78 ROI: -2.36