National Basketball Association Sunday, May 16th 2021 @ 21:10 Finished
Minnesota Timberwolves 136 Game 121 Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves SPREAD 7.0 -107 AVG SPREAD W%: 50.2 ROI: -2.02
Nate Martin W%: 49.72 ROI: -3.8 Taylor Sewelmayers W%: 49.36 ROI: -5.39 Swami Group W%: 49.64 ROI: -4.22 Sports Authority W%: 50.46 ROI: -2.16 Savannah Sports W%: 50.04 ROI: -2.75 Jimmy Boyd W%: 49.99 ROI: -3.09 Brad Diamond W%: 50.14 ROI: -3.57 Tom Law W%: 51.68 ROI: 9.1 Florida Outlaw W%: 50.88 ROI: -0.99
-111 -7.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 51.61 ROI: 0.09
Dylan Mile W%: 49.06 ROI: -5.45 Tru-Line W%: 49.56 ROI: -3.77 Mike Handzelek W%: 50.71 ROI: -2.2 Michigan Sports Network W%: 50.69 ROI: -1.88 Kevin Rogers W%: 50.57 ROI: -2.95 Handicapping For Profit W%: 50.01 ROI: -3.44 Winning Way Sports W%: 61.5 ROI: 22.38 Randy Bruce W%: 50.78 ROI: -1.96
Minnesota Timberwolves MONEY 243 AVG MONEY W%: 50.34 ROI: -2.23
Stu Feiner W%: 49.96 ROI: -3.01 Sports Authority W%: 50.46 ROI: -2.16 Savannah Sports W%: 50.04 ROI: -2.75 Florida Outlaw W%: 50.88 ROI: -0.99
Dallas Mavericks MONEY -286 AVG MONEY W%: 49.99 ROI: -3.18
Trey Scott W%: 49.79 ROI: -3.64 Michigan Sports Network W%: 50.69 ROI: -1.88 Mark Roth W%: 49.75 ROI: -3.23 Chase Diamond W%: 49.6 ROI: -4.05 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.13 ROI: -3.11
OVER 230.0 -110 AVG OVER W%: 50.3 ROI: -1.97
Scotty Steeler W%: 50.29 ROI: -3.27 Tommy Gunn W%: 50.32 ROI: -3.4 The Hammer W%: 49.62 ROI: -4.36 The Champ W%: 50.42 ROI: -3.43 StatFox Situation W%: 50.03 ROI: -3.08 Sports Authority W%: 50.46 ROI: -2.16 Savannah Sports W%: 50.04 ROI: -2.75 Legit Picks W%: 49.79 ROI: -4.24 DB Sports Consultants W%: 50.4 ROI: -2.13 Tom Law W%: 51.68 ROI: 9.1
UNDER O 230.0 -110 AVG UNDER W%: 50.01 ROI: -3.36
Trey Scott W%: 49.79 ROI: -3.64 Chase Diamond W%: 49.6 ROI: -4.05 ASI W%: 49.32 ROI: -4.71 Randy Bruce W%: 50.78 ROI: -1.96 DB Sports Consultants W%: 50.4 ROI: -2.13


Minnesota Timberwolves 76 FirstHalf 60 Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves SPREAD 4.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.68 ROI: -1.79
MJP Sports W%: 49.88 ROI: -3.24 Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33
-110 -4.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -2.77
Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.77
Minnesota Timberwolves MONEY 178 AVG MONEY W%: 49.88 ROI: -3.24
MJP Sports W%: 49.88 ROI: -3.24
Dallas Mavericks MONEY -211 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -2.77
Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.77
OVER 117.5 -115 AVG OVER W%: 51.48 ROI: -0.33
Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33
UNDER O 117.5 -105


Minnesota Timberwolves 38 FirstQuarter 22 Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves SPREAD 2.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: -3.64
Trey Scott W%: 49.79 ROI: -3.64
-110 -2.5 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 50.69 ROI: -2.24
Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33 Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.15
Minnesota Timberwolves MONEY 150 AVG MONEY W%: 50.26 ROI: -3.12
Scotty Steeler W%: 50.29 ROI: -3.27 Trey Scott W%: 49.79 ROI: -3.64 The Prez W%: 49.69 ROI: -3.95 Sports Picks W%: 51.28 ROI: -1.6
Dallas Mavericks MONEY -170
OVER 59.0 -110 AVG OVER W%: 49 ROI: -5.19
Bryan Power W%: 49 ROI: -5.19
UNDER O 59.0 -110 AVG UNDER W%: 50.45 ROI: -2.5
Stu Feiner W%: 49.96 ROI: -3.01 Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33 Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.15


Minnesota Timberwolves 38 SecondQuarter 38 Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves SPREAD 1.5 -110
-110 -1.5 SPREAD Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves MONEY 140
Dallas Mavericks MONEY -160
OVER 58.0 -110 AVG OVER W%: 50.57 ROI: -2.57
Mike Handzelek W%: 50.71 ROI: -2.2 BigFella W%: 50.44 ROI: -2.93
UNDER O 58.0 -110 AVG UNDER W%: 50.14 ROI: -3.21
Tommy Gunn W%: 50.32 ROI: -3.4 Stu Feiner W%: 49.96 ROI: -3.01


Minnesota Timberwolves 37 ThirdQuarter 35 Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves SPREAD 1.5 -110
-110 -1.5 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 49.88 ROI: -3.74
The Hammer W%: 49.62 ROI: -4.36 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.13 ROI: -3.11
Minnesota Timberwolves MONEY 130
Dallas Mavericks MONEY -150
OVER 56.5 -110 AVG OVER W%: 49.9 ROI: -4.15
Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.15
UNDER O 56.5 -110 AVG UNDER W%: 49.67 ROI: -3.81
Wicked Good Wagers W%: 49.21 ROI: -4.51 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.13 ROI: -3.11


Minnesota Timberwolves 23 FourthQuarter 26 Dallas Mavericks
Minnesota Timberwolves SPREAD 1.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.23 ROI: -3
StatFox Situation W%: 50.03 ROI: -3.08 BigFella W%: 50.44 ROI: -2.93
-110 -1.0 SPREAD Dallas Mavericks AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.94
Nate Martin W%: 49.72 ROI: -3.8 Sports Winning Picks W%: 49.72 ROI: -4.12 Pointspread Maven W%: 49.61 ROI: -4.72 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.13 ROI: -3.11
Minnesota Timberwolves MONEY 125
Dallas Mavericks MONEY -145 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -3.57
The Hammer W%: 49.62 ROI: -4.36 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.77
OVER 55.5 -114 AVG OVER W%: 50.03 ROI: -3.08
StatFox Situation W%: 50.03 ROI: -3.08
UNDER O 55.5 -106 AVG UNDER W%: 50.1 ROI: -2.77
Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.77