Soccer Mexican Liga MX Sunday, September 26th 2021 @ 20:06 Finished
Santos Laguna 1 Game 2 Monterrey
Santos Laguna SPREAD 0.00 103 AVG SPREAD W%: 46.95 ROI: 3.81
Jo Berger W%: 46.4 ROI: 1.89 Tony Stoffo W%: 46.32 ROI: 2.19 SkyBluePicks W%: 47.61 ROI: 6.05 Kk Gg W%: 47.46 ROI: 5.1
-123 0.00 SPREAD Monterrey AVG SPREAD W%: 47.98 ROI: 3.67
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 0.88 Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.48 Consensus Groupo W%: 48 ROI: 6.47 The Champ Picks W%: 46.98 ROI: 4.1 North Big Dogs W%: 46.85 ROI: 3.75 Final Score W%: 46.15 ROI: -7.71 Gold Medal Club W%: 53.92 ROI: 11.74
Santos Laguna MONEY 178 AVG MONEY W%: 48.55 ROI: 4.06
Lenny Stevens W%: 46.94 ROI: 4.38 John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06 VIP Action Sports W%: 51.28 ROI: 3.74
Monterrey MONEY 148 AVG MONEY W%: 48.3 ROI: 3.18
Consensus Groupo W%: 48 ROI: 6.47 Matt Fargo W%: 47.83 ROI: 5.33 Hitman W%: 47.36 ROI: 4.9 Harry Bondi W%: 50 ROI: -3.98
OVER 2.50 110 AVG OVER W%: 47.62 ROI: 5.62
Smarty Analtyos W%: 47.37 ROI: 5.69 SkyBluePicks W%: 47.61 ROI: 6.05 Rizzo DiceUp W%: 48.26 ROI: 6.87 Norm Hitzges W%: 47.83 ROI: 5.94 Mean Green Profit Machine W%: 47.03 ROI: 3.57
UNDER O 2.50 -154 AVG UNDER W%: 49.19 ROI: 5.46
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 0.88 Brenda Katsaros W%: 46.74 ROI: 3.13 North Big Dogs W%: 46.85 ROI: 3.75 Winning Way Sports W%: 57.14 ROI: 14.09
DRAWLINE 208 AVG DRAWLINE W%: 47.32 ROI: 4.74
Shotgun Morane W%: 45.73 ROI: 1.14 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 4.14 Seabass W%: 48.74 ROI: 7.78 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 5.88


Santos Laguna 0 FirstHalf 0 Monterrey
Santos Laguna SPREAD 0.00 105
-125 0.00 SPREAD Monterrey AVG SPREAD W%: 47.92 ROI: 6.48
Vegas Coverage W%: 47.92 ROI: 6.48
Santos Laguna MONEY 260
Monterrey MONEY 220
OVER 1.00 117
UNDER O 1.00 -137
DRAWLINE -104