NCAA College Basketball Tuesday, November 30th 2021 @ 22:00 Finished
Nevada 79 Game 66 Pepperdine
Nevada SPREAD -12.5 -109 AVG SPREAD W%: 50.18 ROI: -0.55
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Cappers Access W%: 52.03 ROI: 9.91
-110 12.5 SPREAD Pepperdine AVG SPREAD W%: 49.69 ROI: -4.13
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Nevada MONEY -899 AVG MONEY W%: 49.68 ROI: -2.32
Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Mitch Wilson W%: 48.42 ROI: -1.81
Pepperdine MONEY 631 AVG MONEY W%: 50.3 ROI: -2.69
Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 USA Sports W%: 51.7 ROI: 0.3 SPORTSHANDICAPPERS.CO? W%: 48.6 ROI: -5.94
OVER 149.5 -110 AVG OVER W%: 49.99 ROI: -3.36
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43
UNDER O 149.5 -108 AVG UNDER W%: 49.82 ROI: -3.94
Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Mike Handzelek W%: 50.6 ROI: -2.44 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18 Sport Genius W%: 48.28 ROI: -7.9


Nevada 35 FirstHalf 32 Pepperdine
Nevada SPREAD -7.0 -108
-111 7.0 SPREAD Pepperdine AVG SPREAD W%: 49.99 ROI: -3.48
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75
Nevada MONEY -405
Pepperdine MONEY 325 AVG MONEY W%: 49.92 ROI: -3.61
Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61
OVER 71.0 -114 AVG OVER W%: 50.29 ROI: -3.15
The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97
UNDER O 71.0 -104 AVG UNDER W%: 49.89 ROI: -3.41
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61