Soccer Brazil Serie B
Tuesday, July 5th 2022 20:30
Finished
2 Game 3
Operario PR SPREAD 0.00 0
CRB Maceio SPREAD 0.00
Operario PR MONEY 132
AVG MONEY W%: 47.81 ROI: 6.27
Platinum W%: 47.03 ROI: 4.67 PittViper W%: 48.47 ROI: 8.42 KBHoops W%: 47.17 ROI: 3.71 Brent Crow W%: 48.1 ROI: 6.06 Bob Balfe W%: 47.8 ROI: 6.65 Big Money W%: 48.29 ROI: 8.12
CRB Maceio MONEY 253
AVG MONEY W%: 48.24 ROI: 4.99
Playbook W%: 46.45 ROI: 2.91 Pitbull W%: 48.63 ROI: 7.2 Late Winners W%: 49.04 ROI: 7.87 Las Vegas Sports Advisors W%: 48.34 ROI: 9.38 Cappers Advantage W%: 48.16 ROI: 6.82 Betting As A Business W%: 47.81 ROI: 6.43 Norm Hitzges-Single Plays W%: 49.23 ROI: -5.68
OVER 2.00 110
AVG OVER W%: 51.59 ROI: 11.49
Platinum Plays W%: 48.35 ROI: 5.9 Platinum W%: 47.03 ROI: 4.67 Pickens Pick W%: 49.16 ROI: 8.77 Lenny Del Genio W%: 47.58 ROI: 4.68 Chance Lockwood W%: 47.5 ROI: 5.07 Brandon Lee W%: 48.55 ROI: 9.8 Brandon Lang W%: 48.94 ROI: 8.21 Bob Balfe W%: 47.8 ROI: 6.65 Billy Hill W%: 47.91 ROI: 4.75 Betting Line Moves W%: 46.51 ROI: 2.71 Vegas line reader W%: 59.02 ROI: 21.52 B&S Plays W%: 61.54 ROI: 15.46 Fairway Jay W%: 55.56 ROI: 15.98 Sixth Sense W%: 58.82 ROI: 38 Hank Goldberg W%: 59.57 ROI: 20.21
UNDER O 2.00 -135
AVG UNDER W%: 47.95 ROI: 6.76
Bookie Monster W%: 49.27 ROI: 9.45 Asian Executive W%: 46.94 ROI: 4.14 ASA W%: 47.65 ROI: 6.68
DRAWLINE 185
AVG DRAWLINE W%: 48.14 ROI: 6.86
Pointspread Maven W%: 45.3 ROI: -0.54 Larry Ness W%: 48.4 ROI: 7.34 Kelso Sturgeon W%: 48.09 ROI: 4.9 JSM Sports W%: 49.32 ROI: 9.27 Bob Valentino W%: 48.09 ROI: 7.77 Billy Coleman W%: 47.72 ROI: 6.85 Bill Hilton - Gameday W%: 48.76 ROI: 10.14 BigSlickBets W%: 48.68 ROI: 8.16 BigFella W%: 48.94 ROI: 7.83

2 FirstHalf 2
Operario PR SPREAD 0.00 -152
CRB Maceio SPREAD 0.00
Operario PR MONEY 210
CRB Maceio MONEY 340
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -133