National Football League
Sunday, December 4th 2022 20:20
Finished
54 Game 19
Dallas Cowboys SPREAD -11.0 -110 AVG SPREAD W%: 67.9 ROI: 30.45
Power Sweep W%: 68.49 ROI: 32.91 PHD Picks W%: 67.49 ROI: 29.52 Line Analyst W%: 67.57 ROI: 29.27 Joseph D'Amico W%: 68.29 ROI: 30.9 Jonathan Stone W%: 67.19 ROI: 28.69 John Ryan W%: 68.64 ROI: 31.38 American Sports W%: 67.66 ROI: 30.5
Indianapolis Colts SPREAD 11.0
Dallas Cowboys MONEY -587
AVG MONEY W%: 67.84 ROI: 30.24
Jonathan Stone W%: 67.19 ROI: 28.69 2 Minute Warning W%: 68.48 ROI: 31.79
Indianapolis Colts MONEY 430
AVG MONEY W%: 67.77 ROI: 30
Prediction Machine W%: 70.24 ROI: 33.83 Pointwise Phones W%: 67.39 ROI: 30.22 Pointwise Phone Service W%: 67.22 ROI: 28.48 Line Beaters W%: 67.17 ROI: 28.89 Johnny Guild W%: 67.54 ROI: 29.82 Andre Gomes W%: 67.17 ROI: 29.06 Pick city W%: 67.68 ROI: 29.71
OVER 44.5 -110
AVG OVER W%: 67.36 ROI: 29.28
PHD Picks W%: 67.49 ROI: 29.52 Johnny Detroit W%: 67.34 ROI: 29.33 Candela deportiva W%: 67.94 ROI: 30.69 C.D. (Trademarked Name) W%: 67.97 ROI: 30.13 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.4 ROI: 29.17 Ats insiders club W%: 68.21 ROI: 30.74 American Sports W%: 67.66 ROI: 30.5 Al DeMarco W%: 67.13 ROI: 28.03 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 67.74 ROI: 29.9 A&I Service W%: 64.91 ROI: 24.58 A.R. (Trademarked Name) W%: 67.19 ROI: 29.44
UNDER O 44.5 -110
AVG UNDER W%: 67.35 ROI: 29.66
Pointwise Phones W%: 67.39 ROI: 30.22 Line Beaters W%: 67.17 ROI: 28.89 Andre Gomes W%: 67.17 ROI: 29.06 alatex W%: 67.85 ROI: 30.59 Johnny Goodtimes W%: 67.15 ROI: 29.53

21 FirstHalf 13
Dallas Cowboys SPREAD -7.0 -105
Indianapolis Colts SPREAD 7.0
Dallas Cowboys MONEY -370
Indianapolis Colts MONEY 285
OVER 22.5 -110
UNDER O 22.5 -110

7 FirstQuarter 10
Dallas Cowboys SPREAD -3.0 -120
Indianapolis Colts SPREAD 3.0
Dallas Cowboys MONEY -275
Indianapolis Colts MONEY 225
OVER 7.5 -110
UNDER O 7.5 -115

14 SecondQuarter 3
Dallas Cowboys SPREAD -3.5 -110
Indianapolis Colts SPREAD 3.5
Dallas Cowboys MONEY -272
Indianapolis Colts MONEY 220
OVER 13.5 -120
UNDER O 13.5 -110

0 ThirdQuarter 6
Dallas Cowboys SPREAD -3.0 -110
Indianapolis Colts SPREAD 3.0
Dallas Cowboys MONEY -252
Indianapolis Colts MONEY 205
OVER 7.5 -120
UNDER O 7.5 -106

33 FourthQuarter 0
Dallas Cowboys SPREAD -0.5 -125
Indianapolis Colts SPREAD 0.5
Dallas Cowboys MONEY -185
Indianapolis Colts MONEY 153
OVER 13.0 -102
UNDER O 13.0 -122