National Basketball Association Thursday, June 17th 2021 @ 20:35 Finished
Milwaukee Bucks 104 Game 89 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -5.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.97 ROI: -3.15
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Crown City Sports Consulting W%: 52.26 ROI: 3.29 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
-110 5.0 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 49.69 ROI: -3.38
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 Frank Patron W%: 45.71 ROI: -12.13 Players Bet W%: 51.3 ROI: 4.56 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.66 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62
Milwaukee Bucks MONEY -200 AVG MONEY W%: 50 ROI: -3.1
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13 Lance Locker W%: 50.21 ROI: -2.33 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18 Pickens Pick W%: 50.92 ROI: 0.97 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
Brooklyn Nets MONEY 170 AVG MONEY W%: 49.81 ROI: -3.97
Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05 Vic Monte W%: 50.51 ROI: -5.26
OVER 220.5 -108 AVG OVER W%: 50.01 ROI: -3.21
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13
UNDER O 220.5 -109 AVG UNDER W%: 50.16 ROI: -2.53
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 Golden Contender W%: 51.04 ROI: 5.65


Milwaukee Bucks 59 FirstHalf 48 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -3.5 -103 AVG SPREAD W%: 50.02 ROI: -2.98
NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Mark Roth W%: 49.84 ROI: -2.67
-113 3.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 50.07 ROI: -3.68
Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68
Milwaukee Bucks MONEY -181 AVG MONEY W%: 49.82 ROI: -3.27
Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49
Brooklyn Nets MONEY 159 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -4.07
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13
OVER 112.0 -107 AVG OVER W%: 50.06 ROI: -3.06
Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 Mark Roth W%: 49.84 ROI: -2.67
UNDER O 112.0 -109 AVG UNDER W%: 49.99 ROI: -3.82
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96


Milwaukee Bucks 26 FirstQuarter 19 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -2.5 -112 AVG SPREAD W%: 49.68 ROI: -3.84
Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83
-110 2.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 50.29 ROI: -3.32
The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67
Milwaukee Bucks MONEY -170 AVG MONEY W%: 48.74 ROI: -5.83
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83
Brooklyn Nets MONEY 148 AVG MONEY W%: 50.36 ROI: -3.22
The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05
OVER 56.0 -111 AVG OVER W%: 49.92 ROI: -3.25
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68
UNDER O 56.0 -110 AVG UNDER W%: 49.99 ROI: -3.64
The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31


Milwaukee Bucks 33 SecondQuarter 29 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -1.5 -119 AVG SPREAD W%: 49.83 ROI: -3.5
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77
-101 1.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 50.28 ROI: -2.62
Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62
Milwaukee Bucks MONEY -143 AVG MONEY W%: 49.9 ROI: -3.32
Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62
Brooklyn Nets MONEY 123 AVG MONEY W%: 49.52 ROI: -4.59
Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
OVER 55.5 -110 AVG OVER W%: 50.02 ROI: -2.84
Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62
UNDER O 55.5 -110 AVG UNDER W%: 49.81 ROI: -3.31
Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05


Milwaukee Bucks 19 ThirdQuarter 19 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -1.5 -119 AVG SPREAD W%: 49.89 ROI: -2.79
Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05
-101 1.5 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 50.06 ROI: -3.33
Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
Milwaukee Bucks MONEY -148 AVG MONEY W%: 50.56 ROI: -1.96
Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13
Brooklyn Nets MONEY 128 AVG MONEY W%: 50.18 ROI: -2.68
MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
OVER 54.0 -110 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -3.21
Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05
UNDER O 54.0 -110 AVG UNDER W%: 50 ROI: -3.71
Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71


Milwaukee Bucks 26 FourthQuarter 22 Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks SPREAD -1.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.3 ROI: -2.96
Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18
-110 1.0 SPREAD Brooklyn Nets AVG SPREAD W%: 49.86 ROI: -3.33
Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6
Milwaukee Bucks MONEY -130 AVG MONEY W%: 50.56 ROI: -2.34
Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37
Brooklyn Nets MONEY 110
OVER 53.0 -110 AVG OVER W%: 49.86 ROI: -3.65
Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4
UNDER O 53.0 -110 AVG UNDER W%: 49.81 ROI: -3.51
ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 StatFox Situation W%: 50.03 ROI: -2.78 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49