National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 19:40 Finished
Brooklyn Nets 139 Game 111 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets SPREAD -8.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.13 ROI: -3.69
Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04 Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.39 ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
-110 8.5 SPREAD New Orleans Pelicans AVG SPREAD W%: 50.42 ROI: -1.47
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2 Golden Dragon Sports W%: 50.14 ROI: -3.32 Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87 Grand Slam Picks W%: 54.11 ROI: 11.67 Line Analyst W%: 49.12 ROI: 0.4
Brooklyn Nets MONEY -400 AVG MONEY W%: 50.43 ROI: -3.3
Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3
New Orleans Pelicans MONEY 326 AVG MONEY W%: 50.47 ROI: -2.84
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.2 ROI: -3.37 ASI W%: 48.91 ROI: -5.99 Betting Line Moves W%: 55.07 ROI: 5.78
OVER 233.5 -109 AVG OVER W%: 49.8 ROI: -2.52
Dylan Mile W%: 48.71 ROI: -6.74 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 Kevin Rogers W%: 50.43 ROI: -3.68 Jimmy Boyd W%: 50.12 ROI: -3.1 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Gold Sheet LTS W%: 47.8 ROI: 5.76 Killer Sports Live W%: 50.95 ROI: 3.82
UNDER O 233.5 -108 AVG UNDER W%: 50.1 ROI: -3.04
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.95 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.2 ROI: -3.37 Line Analyst W%: 49.12 ROI: 0.4 Betting Line Moves W%: 55.07 ROI: 5.78


Brooklyn Nets 79 FirstHalf 59 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets SPREAD -5.0 -105 AVG SPREAD W%: 49.34 ROI: -5.57
Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57
-115 5.0 SPREAD New Orleans Pelicans AVG SPREAD W%: 49.4 ROI: -5.2
Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
Brooklyn Nets MONEY -240 AVG MONEY W%: 50.22 ROI: -2.9
Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9
New Orleans Pelicans MONEY 200 AVG MONEY W%: 49.32 ROI: -4.54
Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54
OVER 120.0 -110 AVG OVER W%: 49.34 ROI: -5.57
Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57
UNDER O 120.0 -110 AVG UNDER W%: 50.26 ROI: -2.77
Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77


Brooklyn Nets 36 FirstQuarter 33 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets SPREAD -3.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.44 ROI: -5.04
Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04
-110 3.0 SPREAD New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets MONEY -204 AVG MONEY W%: 50.48 ROI: -2.9
Nick Pellegrino W%: 50.48 ROI: -2.9
New Orleans Pelicans MONEY 172 AVG MONEY W%: 50.3 ROI: -3.27
Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14
OVER 59.5 -109 AVG OVER W%: 49.28 ROI: -5.17
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21
UNDER O 59.5 -115 AVG UNDER W%: 51.11 ROI: -1.33
Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33


Brooklyn Nets 43 SecondQuarter 26 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets SPREAD -2.0 -110
-110 2.0 SPREAD New Orleans Pelicans AVG SPREAD W%: 50.26 ROI: -2.77
Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77
Brooklyn Nets MONEY 0
New Orleans Pelicans MONEY 0
OVER 59.0 -110 AVG OVER W%: 50.55 ROI: -3.03
Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 Denver Money W%: 50.45 ROI: -3.41
UNDER O 59.0 -110


Brooklyn Nets 36 ThirdQuarter 23 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets SPREAD -2.5 -110 AVG SPREAD W%: 48.6 ROI: -6.19
Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
-110 2.5 SPREAD New Orleans Pelicans AVG SPREAD W%: 50.19 ROI: -3.17
DB Sports Consultants W%: 50.19 ROI: -3.17
Brooklyn Nets MONEY 0
New Orleans Pelicans MONEY 0
OVER 56.5 -110 AVG OVER W%: 49.3 ROI: -5.25
The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25
UNDER O 56.5 -110 AVG UNDER W%: 50.05 ROI: -3.2
MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2


Brooklyn Nets 24 FourthQuarter 29 New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets SPREAD -1.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.83
Wicked Good Wagers W%: 48.95 ROI: -5.36 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42
-110 1.5 SPREAD New Orleans Pelicans AVG SPREAD W%: 49.4 ROI: -5.2
Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
Brooklyn Nets MONEY 0
New Orleans Pelicans MONEY 0
OVER 56.0 -110 AVG OVER W%: 50.58 ROI: -2.94
The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87
UNDER O 56.0 -110