Major League Baseball Thursday, August 5th 2021 @ 20:10 Finished
Chicago White Sox 2 Game 3 Kansas City Royals
Chicago White Sox SPREAD -1.5 -111 AVG SPREAD W%: 50.78 ROI: -1.2
Dylan Mile W%: 49.29 ROI: -4.7 Scotty Steeler W%: 50.28 ROI: -3.18 WiseGuys Sportswire W%: 50.64 ROI: -1.74 The Prez W%: 49.76 ROI: -3.7 Stu Feiner W%: 49.63 ROI: -3.41 Jimmy Boyd W%: 50.21 ROI: -2.45 System Plays W%: 49.43 ROI: -5.02 Big Money W%: 56.97 ROI: 14.61
-107 1.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 50.55 ROI: -1.4
Wicked Good Wagers W%: 49.73 ROI: -3.14 Sports Winning Picks W%: 49.6 ROI: -4.09 ATS Winners W%: 50.36 ROI: -2.55 Jason Sample W%: 52.52 ROI: 4.17
Chicago White Sox MONEY -196 AVG MONEY W%: 49.66 ROI: -3.64
Kristy Pennypac W%: 49.09 ROI: -4.64 Trey Scott W%: 49.67 ROI: -3.48 The Prez W%: 49.76 ROI: -3.7 M & M handicapping W%: 49.5 ROI: -4.29 Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.11
Kansas City Royals MONEY 176 AVG MONEY W%: 52.77 ROI: 4.98
NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.4 Sports Reporter W%: 48.13 ROI: -1.25 Winning Way Sports W%: 58.14 ROI: 16.29 Tony Chau W%: 53.94 ROI: 6.28
OVER 9.5 -106 AVG OVER W%: 50.68 ROI: -1.34
Trev Bass W%: 48.85 ROI: -5.7 Dylan Mile W%: 49.29 ROI: -4.7 Vegas Sports Insiders W%: 50.52 ROI: -2.19 Rob Veno W%: 49.4 ROI: -3.84 M & M handicapping W%: 49.5 ROI: -4.29 Kevin Rogers W%: 50.51 ROI: -2.88 DB Sports Consultants W%: 50.38 ROI: -1.74 Big Money W%: 56.97 ROI: 14.61
UNDER O 9.5 -112 AVG UNDER W%: 49.72 ROI: -3.83
Cam Owens W%: 49.18 ROI: -5.13 Statfox W%: 49.8 ROI: -3.47 Sports Winning Picks W%: 49.6 ROI: -4.09 Nick Pellegrino W%: 50.59 ROI: -1.78 Legit Picks W%: 49.41 ROI: -4.67


Chicago White Sox 1 FirstFiveInnings 2 Kansas City Royals
Chicago White Sox SPREAD -0.5 -127
105 0.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 50.17 ROI: -2.8
Trace Adams W%: 49.74 ROI: -3.82 Nick Pellegrino W%: 50.59 ROI: -1.78
Chicago White Sox MONEY -170
Kansas City Royals MONEY 150
OVER 5.5 -107
UNDER O 5.5 -115 AVG UNDER W%: 49.57 ROI: -3.83
Trace Adams W%: 49.74 ROI: -3.82 Rob Veno W%: 49.4 ROI: -3.84


Chicago White Sox 1 FirstInning 2 Kansas City Royals
Chicago White Sox SPREAD -0.5 205 AVG SPREAD W%: 51.34 ROI: -0.4
Mike Lundin W%: 51.34 ROI: -0.4
-280 0.5 SPREAD Kansas City Royals AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -2.9
Tru-Line W%: 49.55 ROI: -3.69 Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.11
Chicago White Sox MONEY -135
Kansas City Royals MONEY 105 AVG MONEY W%: 50.21 ROI: -2.96
Dave Luang W%: 49.12 ROI: -5.26 Winners Path W%: 50.28 ROI: -3.08 Sports Picks W%: 51.16 ROI: -1.4 Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.11
OVER 1.5 175 AVG OVER W%: 49.58 ROI: -4.15
Swami Group W%: 49.58 ROI: -4.15
UNDER O 1.5 -240 AVG UNDER W%: 50.47 ROI: -2.1
Sports Picks W%: 51.16 ROI: -1.4 Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.11 Chase Diamond W%: 49.98 ROI: -2.79