National Hockey League Wednesday, April 7th 2021 @ 21:08 Finished
Minnesota Wild 8 Game 3 Colorado Avalanche
Minnesota Wild SPREAD 1.5 -165 AVG SPREAD W%: 49.72 ROI: -4.67
Tru-Line W%: 49.86 ROI: -3.55 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28 Insiders Edge W%: 48.6 ROI: -8.61
141 -1.5 SPREAD Colorado Avalanche AVG SPREAD W%: 50.21 ROI: -3.34
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 Nick Pellegrino W%: 50.48 ROI: -2.9 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 DB Sports Consultants W%: 50.19 ROI: -3.17 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.2 ROI: -3.37
Minnesota Wild MONEY 162 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -4.72
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
Colorado Avalanche MONEY -180 AVG MONEY W%: 50.48 ROI: -3.09
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77 Kevin Rogers W%: 50.43 ROI: -3.68 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.39 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27 Town Sports W%: 54.52 ROI: 4.83
OVER 5.5 -117 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -3.86
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Taylor Sewelmayers W%: 49.06 ROI: -6.2 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33 Insiders Edge W%: 48.6 ROI: -8.61 Smooth Talk Sports W%: 52.33 ROI: 1.31
UNDER O 5.5 101 AVG UNDER W%: 50.77 ROI: -2.36
Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Right Angle Sports W%: 49.49 ROI: -5.8 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 Kevin Rogers W%: 50.43 ROI: -3.68 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Town Sports W%: 54.52 ROI: 4.83


Minnesota Wild 3 FirstPeriod 0 Colorado Avalanche
Minnesota Wild SPREAD 0.5 -165
145 -0.5 SPREAD Colorado Avalanche AVG SPREAD W%: 49.77 ROI: -4.55
Taylor Sewelmayers W%: 49.06 ROI: -6.2 Nick Pellegrino W%: 50.48 ROI: -2.9
Minnesota Wild MONEY 140 AVG MONEY W%: 49.13 ROI: -5.95
Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.95
Colorado Avalanche MONEY -160
OVER 1.5 -120
UNDER O 1.5 -100 AVG UNDER W%: 49.39 ROI: -4.82
Wicked Good Wagers W%: 48.95 ROI: -5.36 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27


Minnesota Wild 2 SecondPeriod 3 Colorado Avalanche
Minnesota Wild SPREAD 0.0 0
0 0.0 SPREAD Colorado Avalanche
Minnesota Wild MONEY 140
Colorado Avalanche MONEY -160 AVG MONEY W%: 50.03 ROI: -2.93
Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93
OVER 1.5 -170 AVG OVER W%: 50.03 ROI: -3.39
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9
UNDER O 1.5 148


Minnesota Wild 3 ThirdPeriod 0 Colorado Avalanche
Minnesota Wild SPREAD 0.0 0
0 0.0 SPREAD Colorado Avalanche
Minnesota Wild MONEY 140 AVG MONEY W%: 48.96 ROI: -5.37
Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
Colorado Avalanche MONEY -160 AVG MONEY W%: 49.74 ROI: -4.85
Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85
OVER 1.5 -165 AVG OVER W%: 50.57 ROI: -2.86
ATS Winners W%: 50.57 ROI: -2.86
UNDER O 1.5 144 AVG UNDER W%: 49.34 ROI: -4.88
Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41