Korea Baseball Organization
Friday, September 23rd 2022 08:30
Finished
5 Game 2
NC Dinos SPREAD -1.5 -120 AVG SPREAD W%: 48.03 ROI: 6.19
PittViper W%: 48.1 ROI: 7.4 Pickens Pick W%: 48.97 ROI: 7.78 Lenny Del Genio W%: 47.51 ROI: 4.3 Brandon Lee W%: 48.53 ROI: 9.14 Blazer W%: 47.71 ROI: 4.83 Black Widow W%: 47.51 ROI: 4.01 Bill Hilton W%: 48 ROI: 5.74 Arlon Sports W%: 47.9 ROI: 6.28
KIA Tigers SPREAD 1.5
NC Dinos MONEY -187
AVG MONEY W%: 48.22 ROI: 6.93
Playbook W%: 46.04 ROI: 1.76 Bob Harvey W%: 49.33 ROI: 9.65 ARTHUR Ralph W%: 49.59 ROI: 10.04 Arlon Sports W%: 47.9 ROI: 6.28
KIA Tigers MONEY 157
AVG MONEY W%: 48.27 ROI: 6.96
Larry Ness W%: 48.65 ROI: 8.27 Cappers Advantage W%: 47.82 ROI: 5.89 BigFella W%: 49.03 ROI: 7.83 Betting As A Business W%: 47.57 ROI: 5.84
OVER 9.0 -120
AVG OVER W%: 48.28 ROI: 6.36
Lem Banker W%: 46.72 ROI: 1.68 BPO Sports W%: 48.84 ROI: 6.6 Bob Harvey W%: 49.33 ROI: 9.65 Bettors World W%: 49.34 ROI: 7.89 ASI W%: 46.64 ROI: 2.68 ASA W%: 47.52 ROI: 6 ARTHUR Ralph W%: 49.59 ROI: 10.04
UNDER O 9.0 -110
AVG UNDER W%: 48.77 ROI: 5.06
Late Winners W%: 48.76 ROI: 6.95 Larry Ness W%: 48.65 ROI: 8.27 Bones W%: 48.11 ROI: 6.14 Bobby Wise W%: 49.15 ROI: 6.79 Bob Balfe W%: 47.98 ROI: 6.86 Billy Hill W%: 47.95 ROI: 4.31 Betting As A Business W%: 47.57 ROI: 5.84 Atlantic Sports W%: 48.16 ROI: 6.13 Lucky Day Sports W%: 52.63 ROI: -5.79