National Hockey League
Monday, December 5th 2022 20:37
Finished
2 Game 3
Edmonton Oilers SPREAD -1.5 155 AVG SPREAD W%: 65.93 ROI: 27.18
PPP W%: 68.03 ROI: 31.11 Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Potsy's Picks W%: 67.01 ROI: 29.31 Line Beaters W%: 67.42 ROI: 29.36 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 Cajun Sports Wire W%: 67.47 ROI: 29.49 Cajun Sports W%: 68.38 ROI: 30.55 ATS Winners W%: 68.42 ROI: 32.05 Ats insiders club W%: 68.63 ROI: 31.56 allan desrosiers W%: 68.38 ROI: 31.12 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 Alan Boston W%: 68.49 ROI: 31.7 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 Joe D W%: 39.68 ROI: -17.56
Washington Capitals SPREAD 1.5
Edmonton Oilers MONEY -158
AVG MONEY W%: 61.98 ROI: 19.87
Cal Sports W%: 67.79 ROI: 31.38 Cajun Sports Wire W%: 67.47 ROI: 29.49 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Gametimesports W%: 44.83 ROI: -10.62
Washington Capitals MONEY 137
AVG MONEY W%: 67.63 ROI: 30.01
Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 Johnny Detroit W%: 67.76 ROI: 30.21 Campone W%: 68.2 ROI: 31.13 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 ALAN HARRIS W%: 67.04 ROI: 28.25
OVER 6.5 -115
AVG OVER W%: 67.72 ROI: 30.5
PPP W%: 68.03 ROI: 31.11 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 Cal Sports W%: 67.79 ROI: 31.38 Cajun Sports Wire W%: 67.47 ROI: 29.49 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76
UNDER O 6.5 -105
AVG UNDER W%: 65.96 ROI: 26.73
Preferred Picks W%: 78.67 ROI: 50.96 Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 Pick city W%: 67.91 ROI: 30.14 ALAN HARRIS W%: 67.04 ROI: 28.25 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36 Accu Picks W%: 66.04 ROI: 26.62 #1 Sports W%: 68.21 ROI: 30.79 ATS Insider Picks W%: 68.57 ROI: 31.46 Private Investors W%: 43.06 ROI: -15.28

0 FirstPeriod 0
Edmonton Oilers SPREAD -0.5 150
Washington Capitals SPREAD 0.5
Edmonton Oilers MONEY -135
Washington Capitals MONEY 115
OVER 1.5 -165
UNDER O 1.5 135

2 SecondPeriod 2
Edmonton Oilers SPREAD -0.5 140
Washington Capitals SPREAD 0.5
Edmonton Oilers MONEY -145
Washington Capitals MONEY 125
OVER 1.5 -218
UNDER O 1.5 175

0 ThirdPeriod 1
Edmonton Oilers SPREAD -0.5 140
Washington Capitals SPREAD 0.5
Edmonton Oilers MONEY -145
Washington Capitals MONEY 125
OVER 1.5 -220
UNDER O 1.5 180

Top 20 National Hockey League Ranking
42.55
42.27
29.77
21.38
20.75
15.83
Last Minute Events...