NCAA College Basketball
Wednesday, November 30th 2022 21:25
Finished
77 Game 65
Indiana SPREAD -4.5 -112 AVG SPREAD W%: 67.95 ROI: 30.94
Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Bryan Power W%: 67.69 ROI: 31 3G Sports W%: 68.2 ROI: 31.33 34paytonplace W%: 68.47 ROI: 31.5
North Carolina SPREAD 4.5
Indiana MONEY -210
AVG MONEY W%: 64.19 ROI: 26.21
Joseph D'Amico W%: 68.71 ROI: 31.72 Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 C.D. (Trademarked Name) W%: 68.33 ROI: 30.86 Al DeMarco W%: 67.43 ROI: 28.6 Bill Marzano W%: 48.6 ROI: 9.37
North Carolina MONEY 180
AVG MONEY W%: 64.69 ROI: 25.82
Pointwise Phone Service W%: 67.58 ROI: 29.14 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Axium Sports W%: 67.19 ROI: 28.69 Accuscore W%: 65.86 ROI: 25.98 5 Lines W%: 68.01 ROI: 30.45 Guaranteed W%: 62.5 ROI: 28.46 LT Lock W%: 53.22 ROI: 6.66
OVER 145.0 -112
AVG OVER W%: 66.19 ROI: 28.72
Pointwise W%: 67.74 ROI: 30.51 Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Phil Steele W%: 67.73 ROI: 29.8 Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 Candela deportiva W%: 68.31 ROI: 31.37 Cajun Sports W%: 68.38 ROI: 30.55 ATS Lock Club W%: 68.3 ROI: 31.54 Ats insiders club W%: 68.63 ROI: 31.56 34paytonplace W%: 68.47 ROI: 31.5 Bill Marzano W%: 48.6 ROI: 9.37
UNDER O 145.0 -107
AVG UNDER W%: 68.98 ROI: 32.37
Preferred Picks W%: 78.67 ROI: 50.96 Power Play Wins W%: 67.66 ROI: 29.47 Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.76 ROI: 29.87 Axium Sports W%: 67.19 ROI: 28.69 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36 5 Lines W%: 68.01 ROI: 30.45

35 FirstHalf 29
Indiana SPREAD -2.5 -107
North Carolina SPREAD 2.5
Indiana MONEY -170
North Carolina MONEY 150
OVER 68.5 -112
UNDER O 68.5 -107

Top 20 NCAA College Basketball Ranking
35.67
34.92
32.63
31.15
30.95
Last Minute Events...