Soccer Copa Libertadores Wednesday, July 21st 2021 @ 18:15 Finished
Universidad Catolica 0 Game 1 Palmeiras
Universidad Catolica SPREAD 1.50 -156 AVG SPREAD W%: 47.26 ROI: 5.04
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
122 -1.50 SPREAD Palmeiras AVG SPREAD W%: 48.95 ROI: 5.08
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7 Vegas Butcher W%: 51.95 ROI: 2.05
Universidad Catolica MONEY 741 AVG MONEY W%: 47.54 ROI: 5.01
Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01
Palmeiras MONEY -262 AVG MONEY W%: 51.99 ROI: 5.6
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7 Vegas Butcher W%: 51.95 ROI: 2.05
OVER 2.50 -111 AVG OVER W%: 46.27 ROI: -0.84
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 StevieY W%: 45.09 ROI: -10.01
UNDER O 2.50 -118 AVG UNDER W%: 47.9 ROI: 6.17
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86
DRAWLINE 343 AVG DRAWLINE W%: 47.35 ROI: 4.44
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91


Universidad Catolica 0 FirstHalf 1 Palmeiras
Universidad Catolica SPREAD 0.50 -119 AVG SPREAD W%: 47.89 ROI: 6.31
Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31
-106 -0.50 SPREAD Palmeiras
Universidad Catolica MONEY 657 AVG MONEY W%: 47.89 ROI: 6.31
Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31
Palmeiras MONEY -106 AVG MONEY W%: 48.03 ROI: 6.84
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42
OVER 1.50 178 AVG OVER W%: 46.55 ROI: 2.87
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87
UNDER O 1.50 -246
DRAWLINE 128 AVG DRAWLINE W%: 48.04 ROI: 5.19
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19