Soccer Norway First Division Wednesday, July 21st 2021 @ 12:00 Finished
Asane 1 Game 3 Kfum
Asane SPREAD 0.50 -109 AVG SPREAD W%: 50.36 ROI: 4.08
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7 Vegas Butcher W%: 51.95 ROI: 2.05 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
-113 -0.50 SPREAD Kfum AVG SPREAD W%: 47.64 ROI: 4.75
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16
Asane MONEY 256 AVG MONEY W%: 47.39 ROI: 5.27
Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
Kfum MONEY -116 AVG MONEY W%: 47.28 ROI: 4.61
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55
OVER 3.00 105 AVG OVER W%: 47.01 ROI: 3.84
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28
UNDER O 3.00 -126 AVG UNDER W%: 48.06 ROI: 4.04
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 The Parlay King W%: 49.81 ROI: -3.85
DRAWLINE 271 AVG DRAWLINE W%: 47.23 ROI: 3.97
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97


Asane 0 FirstHalf 1 Kfum
Asane SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Kfum
Asane MONEY 285
Kfum MONEY 138 AVG MONEY W%: 47.51 ROI: 5.93
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93
OVER 1.00 -165
UNDER O 1.00 125 AVG UNDER W%: 47.51 ROI: 5.93
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93
DRAWLINE 126


Asane last 5 games
Jul 03
Jul 13
Jul 20

Kfum last 5 games
Head to Head Last 5 games