National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 19:10 Finished
Orlando Magic 116 Game 131 Washington Wizards
Orlando Magic SPREAD 5.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.85
StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83 Lance Locker W%: 50.2 ROI: -2.9 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
-110 -5.0 SPREAD Washington Wizards AVG SPREAD W%: 50.62 ROI: -2.67
Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33 Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12 Smooth Talk Sports W%: 52.33 ROI: 1.31
Orlando Magic MONEY 170 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -4.31
Dylan Mile W%: 48.71 ROI: -6.74 The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 Sports Winning Picks W%: 49.65 ROI: -4.36 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09
Washington Wizards MONEY -200 AVG MONEY W%: 50.86 ROI: -2.38
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57 Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.39 Smooth Talk Sports W%: 52.33 ROI: 1.31 Betting Line Moves W%: 55.07 ROI: 5.78
OVER 225.5 -110 AVG OVER W%: 50.04 ROI: -3.9
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96
UNDER O 225.5 -110 AVG UNDER W%: 50.12 ROI: -3.76
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2 Smooth Talk Sports W%: 52.33 ROI: 1.31


Orlando Magic 60 FirstHalf 73 Washington Wizards
Orlando Magic SPREAD 2.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.42 ROI: -5.4
Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Right Angle Sports W%: 49.49 ROI: -5.8
-110 -2.5 SPREAD Washington Wizards AVG SPREAD W%: 49.46 ROI: -4.61
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9
Orlando Magic MONEY 146 AVG MONEY W%: 50.05 ROI: -3.95
Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42
Washington Wizards MONEY -167 AVG MONEY W%: 48.71 ROI: -6.52
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52
OVER 115.0 -115 AVG OVER W%: 49.49 ROI: -5.8
Right Angle Sports W%: 49.49 ROI: -5.8
UNDER O 115.0 -105 AVG UNDER W%: 49.96 ROI: -3.75
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99


Orlando Magic 33 FirstQuarter 34 Washington Wizards
Orlando Magic SPREAD 1.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.96 ROI: -4.28
Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
-110 -1.5 SPREAD Washington Wizards AVG SPREAD W%: 49.96 ROI: -3.86
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 Golden Dragon Sports W%: 50.14 ROI: -3.32 Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.39
Orlando Magic MONEY 125 AVG MONEY W%: 49.96 ROI: -4.28
Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
Washington Wizards MONEY -145 AVG MONEY W%: 49.9 ROI: -4.39
Bankroll Sports W%: 49.9 ROI: -4.39
OVER 57.5 -109
UNDER O 57.5 -115 AVG UNDER W%: 49.57 ROI: -4.57
Nate Martin W%: 49.85 ROI: -3.88 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25


Orlando Magic 27 SecondQuarter 39 Washington Wizards
Orlando Magic SPREAD 1.0 -105 AVG SPREAD W%: 49.96 ROI: -4.19
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
-115 -1.0 SPREAD Washington Wizards AVG SPREAD W%: 49.81 ROI: -4.32
Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
Orlando Magic MONEY 0
Washington Wizards MONEY 0
OVER 57.0 -110 AVG OVER W%: 50.62 ROI: -2.72
Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Sports Authority W%: 50.26 ROI: -2.77
UNDER O 57.0 -110 AVG UNDER W%: 49.82 ROI: -4.16
Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.95 Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 Jimmy Boyd W%: 50.12 ROI: -3.1


Orlando Magic 30 ThirdQuarter 27 Washington Wizards
Orlando Magic SPREAD 1.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.03 ROI: -2.93
Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93
-110 -1.5 SPREAD Washington Wizards AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -4.44
Kevin Rogers W%: 50.43 ROI: -3.68 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
Orlando Magic MONEY 0
Washington Wizards MONEY 0
OVER 55.0 -110 AVG OVER W%: 49.44 ROI: -5.04
Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04
UNDER O 55.0 -110 AVG UNDER W%: 48.59 ROI: -6.54
Kristy Pennypac W%: 48.59 ROI: -6.54


Orlando Magic 26 FourthQuarter 31 Washington Wizards
Orlando Magic SPREAD 1.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.62 ROI: -4.51
Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
-110 -1.0 SPREAD Washington Wizards AVG SPREAD W%: 48.71 ROI: -6.52
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52
Orlando Magic MONEY 0
Washington Wizards MONEY 0
OVER 54.0 -115 AVG OVER W%: 50.05 ROI: -3.5
WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54
UNDER O 54.0 -105 AVG UNDER W%: 48.71 ROI: -6.74
Dylan Mile W%: 48.71 ROI: -6.74