National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 19:40 Finished
Boston Celtics 101 Game 99 New York Knicks
Boston Celtics SPREAD -3.0 -112 AVG SPREAD W%: 49.56 ROI: -4.58
Taylor Sewelmayers W%: 49.06 ROI: -6.2 Vegas Runner W%: 49.7 ROI: -4.41 The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25 StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35
-105 3.0 SPREAD New York Knicks AVG SPREAD W%: 49.76 ROI: -4.31
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
Boston Celtics MONEY -155 AVG MONEY W%: 49.56 ROI: -4.88
The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Majorcovers W%: 48.51 ROI: -6.35
New York Knicks MONEY 135 AVG MONEY W%: 50.05 ROI: -0.17
NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14 Golden Dragon Sports W%: 50.14 ROI: -3.32 Gold Sheet LTS W%: 47.8 ROI: 5.76
OVER 209.0 -110 AVG OVER W%: 50.06 ROI: -3.77
The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25 Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1 Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 Cowtown Sports W%: 49.34 ROI: -5.57
UNDER O 209.0 -110 AVG UNDER W%: 49.64 ROI: -2.86
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 Sports Winning Picks W%: 49.65 ROI: -4.36 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 M & M handicapping W%: 49.26 ROI: -5.12 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Exodus to Black W%: 50.22 ROI: -2.9 Gold Sheet LTS W%: 47.8 ROI: 5.76


Boston Celtics 47 FirstHalf 46 New York Knicks
Boston Celtics SPREAD -1.5 -105 AVG SPREAD W%: 49.95 ROI: -3.94
Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 ASI W%: 48.91 ROI: -5.99
-115 1.5 SPREAD New York Knicks AVG SPREAD W%: 49.16 ROI: -5.45
Dylan Mile W%: 48.71 ROI: -6.74 Handicapping For Profit W%: 50.18 ROI: -3.41 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
Boston Celtics MONEY -135
New York Knicks MONEY 115
OVER 106.5 -110 AVG OVER W%: 50.15 ROI: -3.49
NY Sports Exchange W%: 51.39 ROI: -1 ASI W%: 48.91 ROI: -5.99
UNDER O 106.5 -110 AVG UNDER W%: 50.8 ROI: -1.7
Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7


Boston Celtics 21 FirstQuarter 19 New York Knicks
Boston Celtics SPREAD -1.0 -105 AVG SPREAD W%: 49.48 ROI: -4.81
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1
-115 1.0 SPREAD New York Knicks AVG SPREAD W%: 49.81 ROI: -4.05
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 Bryan Power W%: 48.6 ROI: -6.19
Boston Celtics MONEY -127 AVG MONEY W%: 49.84 ROI: -4.07
Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1
New York Knicks MONEY 108 AVG MONEY W%: 49.72 ROI: -4.23
Scotty Oriley W%: 50.14 ROI: -3.2 The Prez W%: 49.3 ROI: -5.25
OVER 53.5 -105 AVG OVER W%: 49.07 ROI: -5.78
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04
UNDER O 53.5 -115


Boston Celtics 26 SecondQuarter 27 New York Knicks
Boston Celtics SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.85 ROI: -4.52
The Sports Investor W%: 49.9 ROI: -4.05 The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 The Champ W%: 50.27 ROI: -4.25
-110 0.5 SPREAD New York Knicks AVG SPREAD W%: 50.12 ROI: -3.71
Trey Scott W%: 50.21 ROI: -3.44 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 DB Sports Consultants W%: 50.19 ROI: -3.17 Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24 Brad Diamond W%: 50.67 ROI: -2.87
Boston Celtics MONEY 0
New York Knicks MONEY 0
OVER 53.0 -110 AVG OVER W%: 50.69 ROI: -2.76
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76
UNDER O 53.0 -110


Boston Celtics 23 ThirdQuarter 27 New York Knicks
Boston Celtics SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.06 ROI: -3.7
The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Mike Lundin W%: 51.11 ROI: -1.33 Kevin Rogers W%: 50.43 ROI: -3.68
-110 0.5 SPREAD New York Knicks AVG SPREAD W%: 50.54 ROI: -2.6
Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7 Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12
Boston Celtics MONEY 0
New York Knicks MONEY 0
OVER 51.0 -110 AVG OVER W%: 49.39 ROI: -5.26
The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26
UNDER O 51.0 -110 AVG UNDER W%: 51.21 ROI: -0.99
Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99


Boston Celtics 31 FourthQuarter 26 New York Knicks
Boston Celtics SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.22 ROI: -3.75
Tampa Sports W%: 50.64 ROI: -2.65 Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84
-110 0.5 SPREAD New York Knicks AVG SPREAD W%: 50.35 ROI: -3.3
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Mike Handzelek W%: 50.89 ROI: -2.14
Boston Celtics MONEY 0
New York Knicks MONEY 0
OVER 50.5 -110 AVG OVER W%: 49.79 ROI: -4.84
Pointspread Maven W%: 49.79 ROI: -4.84
UNDER O 50.5 -110 AVG UNDER W%: 49.99 ROI: -3.78
Jane Gibson W%: 49.74 ROI: -4.47 Savannah Sports W%: 50.24 ROI: -3.1