National Football League
Sunday, September 25th 2022 16:25
Finished
12 Game 14
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -1.0 -115 AVG SPREAD W%: 62.51 ROI: 24.55
Axium Sports W%: 69.34 ROI: 33 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65 2 Minute Warning W%: 70.67 ROI: 36.3 PittViper W%: 47.23 ROI: 5.33 Mark Mayer W%: 51.35 ROI: 4.96 Sports Junkie W%: 58.44 ROI: 21.69
Green Bay Packers SPREAD 1.0
Tampa Bay Buccaneers MONEY -125
AVG MONEY W%: 67.46 ROI: 31.25
Potsy's Picks W%: 68.72 ROI: 32.79 Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 Accu Picks W%: 67.89 ROI: 30.26 401K Sports W%: 69.87 ROI: 34.26 Sports Junkie W%: 58.44 ROI: 21.69
Green Bay Packers MONEY 105
AVG MONEY W%: 70.09 ROI: 35.37
Cal Sports W%: 69.79 ROI: 35.54 ATS Insider Picks W%: 70.39 ROI: 35.2
OVER 42.0 -110
AVG OVER W%: 70.25 ROI: 35.56
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Potsy's Picks W%: 68.72 ROI: 32.79 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.3 ROI: 34.8 Bryan Rosica W%: 69.88 ROI: 34.38 Britney Deluca W%: 70.01 ROI: 34.65 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 American Sports W%: 70 ROI: 35.34 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65 Spartan W%: 59.46 ROI: 18.84
UNDER O 42.0 -110
AVG UNDER W%: 69.89 ROI: 34.29
Power Sweep W%: 70.88 ROI: 37.87 Power Play Wins W%: 69.81 ROI: 33.61 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Cappers Access W%: 69.15 ROI: 31.68 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.72 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Alan Matthews W%: 69.84 ROI: 33.15 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 60 Percent Guaranteed W%: 70 ROI: 34.96

3 FirstHalf 14
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 -100
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -120
Green Bay Packers MONEY -100
OVER 20.5 -105
UNDER O 20.5 -115

3 FirstQuarter 7
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 133
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -120
Green Bay Packers MONEY -102
OVER 7.5 105
UNDER O 7.5 -128

0 SecondQuarter 7
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 115
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -125
Green Bay Packers MONEY 100
OVER 13.0 -111
UNDER O 13.0 -115

3 ThirdQuarter 0
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 132
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -125
Green Bay Packers MONEY 100
OVER 7.5 -105
UNDER O 7.5 -120

6 FourthQuarter 0
Tampa Bay Buccaneers SPREAD -0.5 120
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Tampa Bay Buccaneers MONEY -125
Green Bay Packers MONEY 100
OVER 10.5 -120
UNDER O 10.5 -111