MLB Baseball
Tuesday, June 11th 2024 8:10 PM
Finished
Spread
Money
Total
-1.5 115
-127
O9.5 -110
1.5 -135
116
U9.5 -110


SPREAD
New York Yankees -1.5 (115)

SPREAD
Kansas City Royals 1.5 (-135)MONEY
New York Yankees -127
AVG MONEY W%: 50 ROI: -6
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Ricky Picks and parlays W%: 49 ROI: -6 Chris King W%: 51 ROI: -3 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Jason Fragomeni W%: 53 ROI: -4 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 Tony George W%: 48 ROI: -5 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Skip Snow W%: 45 ROI: -13 Wayne Root W%: 44 ROI: -16 Drew Martin W%: 47 ROI: -8 Doug Upstone W%: 48 ROI: -10 The Champ W%: 51 ROI: -7 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 Jack Jones W%: 51 ROI: -2

MONEY
Kansas City Royals 116
AVG MONEY W%: 47 ROI: -10
Andrew Jett W%: 49 ROI: -8 Big Al W%: 51 ROI: -5 Greg Peterson W%: 48 ROI: -9 Dquan Picks W%: 42 ROI: -20

TOTAL
UNDER 9.5 (-110)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -7
Patty Reyes W%: 51 ROI: -4 Dan Kaiser W%: 53 ROI: -4 LVSB Total W%: 45 ROI: -14

TOTAL
OVER 9.5 (-110)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
David Racey W%: 49 ROI: -5 Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Dave Price W%: 47 ROI: -9 Skip Snow W%: 45 ROI: -13 Steve Merril W%: 51 ROI: -3 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Porter Picks W%: 54 ROI: 2 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5 SDQL Gurus W%: 50 ROI: -2