National Basketball Association Wednesday, April 7th 2021 @ 21:10 Finished
Denver Nuggets 106 Game 96 San Antonio Spurs
Denver Nuggets SPREAD -5.0 -107 AVG SPREAD W%: 49.97 ROI: -3.9
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45 Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2
-111 5.0 SPREAD San Antonio Spurs AVG SPREAD W%: 49.61 ROI: -4.03
Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.95 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Tommy Gunn W%: 50.45 ROI: -3.47 The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04 Red Suit W%: 49.32 ROI: -4.54 Legit Picks W%: 49.61 ROI: -5.12 Line Analyst W%: 49.12 ROI: 0.4
Denver Nuggets MONEY -200 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -1.65
Swami Group W%: 49.34 ROI: -5 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 Killer Sports Live W%: 50.95 ROI: 3.82
San Antonio Spurs MONEY 170 AVG MONEY W%: 48.6 ROI: -0.08
Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28 Double Dragon King W%: 47.24 ROI: 4.13
OVER 218.5 -110 AVG OVER W%: 50.61 ROI: -1.81
Cam Owens W%: 49.49 ROI: -5.06 Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Sports Picks W%: 51.18 ROI: -2.09 Sports One W%: 50 ROI: -3.78 MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85 Killer Sports Live W%: 50.95 ROI: 3.82 DiceItUpOnline W%: 48.78 ROI: -4.19 Betting Line Moves W%: 55.07 ROI: 5.78
UNDER O 218.5 -110 AVG UNDER W%: 49.18 ROI: -2.8
Trev Bass W%: 48.71 ROI: -6.52 Winners Path W%: 50.43 ROI: -3.3 Trace Adams W%: 49.58 ROI: -4.72 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2 Gold Sheet LTS W%: 47.8 ROI: 5.76


Denver Nuggets 54 FirstHalf 50 San Antonio Spurs
Denver Nuggets SPREAD -2.5 -107 AVG SPREAD W%: 50.22 ROI: -2.97
Stu Feiner W%: 50.22 ROI: -2.76 Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99 Mark Roth W%: 50.03 ROI: -2.93 Alatex Themoneyline W%: 49.4 ROI: -5.2
-113 2.5 SPREAD San Antonio Spurs AVG SPREAD W%: 49.9 ROI: -4.09
Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Goldsheet W%: 49.64 ROI: -4.42 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28
Denver Nuggets MONEY -163 AVG MONEY W%: 51.21 ROI: -0.99
Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99
San Antonio Spurs MONEY 142
OVER 107.5 -110 AVG OVER W%: 49.06 ROI: -6.2
Taylor Sewelmayers W%: 49.06 ROI: -6.2
UNDER O 107.5 -110 AVG UNDER W%: 49.99 ROI: -4.06
Vegas Sports Insiders W%: 50.1 ROI: -4.13 Statfox W%: 50.1 ROI: -3.56 Al DeMarco W%: 49.82 ROI: -4.27 Payton Place W%: 49.96 ROI: -4.28


Denver Nuggets 30 FirstQuarter 32 San Antonio Spurs
Denver Nuggets SPREAD -1.5 -108 AVG SPREAD W%: 50.34 ROI: -2.83
StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83
-114 1.5 SPREAD San Antonio Spurs
Denver Nuggets MONEY -147 AVG MONEY W%: 50.34 ROI: -2.83
StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.83
San Antonio Spurs MONEY 128 AVG MONEY W%: 49.51 ROI: -4.71
MJP Sports W%: 50.05 ROI: -3.2 Medellin Sports Picks W%: 48.98 ROI: -6.21
OVER 54.0 -105
UNDER O 54.0 -115


Denver Nuggets 24 SecondQuarter 18 San Antonio Spurs
Denver Nuggets SPREAD -1.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.7 ROI: -4.61
Sports Winning Picks W%: 49.65 ROI: -4.36 Jeff Alexander W%: 49.74 ROI: -4.85
-110 1.0 SPREAD San Antonio Spurs AVG SPREAD W%: 50.8 ROI: -1.7
Michigan Sports Network W%: 50.8 ROI: -1.7
Denver Nuggets MONEY 0
San Antonio Spurs MONEY 0
OVER 53.5 -110
UNDER O 53.5 -110 AVG UNDER W%: 49.44 ROI: -5.04
Christy Tanner W%: 49.44 ROI: -5.04


Denver Nuggets 27 ThirdQuarter 24 San Antonio Spurs
Denver Nuggets SPREAD -1.0 -115 AVG SPREAD W%: 50.73 ROI: -2.61
Scotty Steeler W%: 50.69 ROI: -2.76 WiseGuys Sportswire W%: 50.77 ROI: -2.45
-105 1.0 SPREAD San Antonio Spurs
Denver Nuggets MONEY 0
San Antonio Spurs MONEY 0
OVER 56.0 -110 AVG OVER W%: 49.63 ROI: -4.33
Rob Veno W%: 49.46 ROI: -4.42 Chase Diamond W%: 49.8 ROI: -4.24
UNDER O 56.0 -110 AVG UNDER W%: 50.13 ROI: -3.88
The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26 Denver Money W%: 50.45 ROI: -3.41 BigFella W%: 50.56 ROI: -2.96


Denver Nuggets 25 FourthQuarter 22 San Antonio Spurs
Denver Nuggets SPREAD -0.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.39 ROI: -5.26
The Hammer W%: 49.39 ROI: -5.26
-110 0.5 SPREAD San Antonio Spurs AVG SPREAD W%: 51.21 ROI: -0.99
Pointwise Phones W%: 51.21 ROI: -0.99
Denver Nuggets MONEY 0
San Antonio Spurs MONEY 0
OVER 55.0 -110 AVG OVER W%: 49.13 ROI: -5.95
Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.95
UNDER O 55.0 -110