National Basketball Association Tuesday, November 30th 2021 @ 22:10 Finished
Portland Trail Blazers 110 Game 92 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers SPREAD -7.5 -109 AVG SPREAD W%: 50.31 ROI: -2.77
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Christy Tanner W%: 49.48 ROI: -4.72 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77 Power Plays W%: 50.97 ROI: -0.48
-109 7.5 SPREAD Detroit Pistons AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3.42
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
Portland Trail Blazers MONEY -353 AVG MONEY W%: 49.48 ROI: -4.73
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
Detroit Pistons MONEY 286 AVG MONEY W%: 50.31 ROI: -2.53
NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
OVER 209.5 -110 AVG OVER W%: 50.95 ROI: 0.31
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43 Bruce Marshall W%: 55.74 ROI: 20.04
UNDER O 209.5 -110 AVG UNDER W%: 50.08 ROI: -3.27
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18


Portland Trail Blazers 54 FirstHalf 45 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers SPREAD -4.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3.24
Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24
-110 4.0 SPREAD Detroit Pistons
Portland Trail Blazers MONEY -219
Detroit Pistons MONEY 185
OVER 106.0 -110 AVG OVER W%: 50.45 ROI: -2.54
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
UNDER O 106.0 -110


Portland Trail Blazers 27 FirstQuarter 21 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers SPREAD -2.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.61 ROI: -2.19
Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19
-110 2.5 SPREAD Detroit Pistons AVG SPREAD W%: 49.77 ROI: -3.82
M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49
Portland Trail Blazers MONEY -185 AVG MONEY W%: 50.08 ROI: -3.99
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93
Detroit Pistons MONEY 158 AVG MONEY W%: 49.72 ROI: -4.39
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39
OVER 53.5 -110 AVG OVER W%: 50.26 ROI: -3.23
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Sports Authority W%: 50.61 ROI: -2.19 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
UNDER O 53.5 -110 AVG UNDER W%: 49.67 ROI: -3.94
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15


Portland Trail Blazers 27 SecondQuarter 24 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers SPREAD -1.5 -107
-117 1.5 SPREAD Detroit Pistons
Portland Trail Blazers MONEY -142
Detroit Pistons MONEY 118
OVER 53.0 -112
UNDER O 53.0 -112


Portland Trail Blazers 29 ThirdQuarter 17 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers SPREAD -1.5 -112
-112 1.5 SPREAD Detroit Pistons
Portland Trail Blazers MONEY -147
Detroit Pistons MONEY 122
OVER 52.0 -112
UNDER O 52.0 -112


Portland Trail Blazers 27 FourthQuarter 30 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers SPREAD -1.0 -112
-112 1.0 SPREAD Detroit Pistons
Portland Trail Blazers MONEY -132
Detroit Pistons MONEY 108
OVER 52.0 -112
UNDER O 52.0 -112