NBA Basketball
Thursday, May 23rd 2024 8:00 PM
Finished
Spread
Money
Total
9.0 -110
290
O225.0 -110
-9.0 -110
-365
U225.0 -110


SPREAD
Indiana Pacers 9.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 49 ROI: -6
Josh Schonwald W%: 49 ROI: -5 Peter Tran W%: 50 ROI: -5 Sharp Trading Plays W%: 48 ROI: -8 Eric Pathi W%: 43 ROI: -12 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 Vegas Insider W%: 49 ROI: -6 Ziti Sports W%: 49 ROI: -6 Sean Perry Wins W%: 47 ROI: -11 Zack Cimini W%: 54 ROI: 3

SPREAD
Boston Celtics -9.0 (-110)
AVG SPREAD W%: 51 ROI: -2
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Mark Ruelle W%: 52 ROI: -2 Brian Bitler W%: 49 ROI: -5 Joshua Hightower W%: 51 ROI: -3 Ed Perovic W%: 50 ROI: -3 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Jay Briggs W%: 52 ROI: 0 Aengus Moorehead W%: 50 ROI: -4 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 Kyle Kirms W%: 48 ROI: -8 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Dave Essler W%: 55 ROI: 5 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -9 Trust My System W%: 51 ROI: -8 Steve Seagrave W%: 67 ROI: 29 Lock City's Best Bet W%: 42 ROI: -18 Porter Picks W%: 54 ROI: 2 Duck Investments W%: 55 ROI: -2 Your Daily Capper W%: 56 ROI: 1 Midwest Mike Sports W%: 54 ROI: -5MONEY
Indiana Pacers 290
AVG MONEY W%: 43 ROI: -12
Eric Pathi W%: 43 ROI: -12

MONEY
Boston Celtics -365
AVG MONEY W%: 53 ROI: -10
Five Star Sports Picks W%: 53 ROI: -10

TOTAL
UNDER 225.0 (-110)
AVG UNDER W%: 49 ROI: -5
Joshua Hightower W%: 51 ROI: -3 Ed Perovic W%: 50 ROI: -3 Z Code System W%: 50 ROI: -4 Smart Money Sports W%: 46 ROI: -10

TOTAL
OVER 225.0 (-110)
AVG OVER W%: 51 ROI: -4
Tim Donaghy W%: 50 ROI: -5 Bruce Marshall W%: 48 ROI: -6 Jason La Canfora W%: 47 ROI: -6 Mitch Wilson Video Picks W%: 50 ROI: -6 Jim Feist W%: 45 ROI: -14 Seth Orlemann W%: 49 ROI: -5 Chinmay Vaidya W%: 52 ROI: -1 Anson Munson W%: 54 ROI: 4 Primetime Sports Picks W%: 49 ROI: -8 Pardon My Pick W%: 54 ROI: -1 LVSB Total W%: 45 ROI: -14 Jeff Hochman W%: 56 ROI: 4 Jason Sharpe W%: 51 ROI: -4 August Young W%: 55 ROI: 5 Porter Picks W%: 54 ROI: 2