NCAA College Basketball
Saturday, December 3rd 2022 22:00
Finished
78 Game 95
San Diego SPREAD 4.0 -105 AVG SPREAD W%: 69.98 ROI: 34.36
Preferred Picks W%: 77.97 ROI: 49.61 ATS Lock Club W%: 67.94 ROI: 30.87 ATS Insider Picks W%: 68.14 ROI: 30.63 5 Lines W%: 67.66 ROI: 29.75 34paytonplace W%: 68.19 ROI: 30.92
UNLV SPREAD -4.0
San Diego MONEY 158
AVG MONEY W%: 69.7 ROI: 33.75
Preferred Picks W%: 77.97 ROI: 49.61 Pointwise Phone Service W%: 67.22 ROI: 28.48 Johnny Goodtimes W%: 67.15 ROI: 29.53 Allen Eastman W%: 67.96 ROI: 30.22 34paytonplace W%: 68.19 ROI: 30.92
UNLV MONEY -177
AVG MONEY W%: 67.39 ROI: 29.71
Pointwise Phones W%: 67.39 ROI: 30.22 Pointwise W%: 67.43 ROI: 29.89 Bryan Rosica W%: 67.55 ROI: 29.69 Andre Gomes W%: 67.17 ROI: 29.06
OVER 138.5 402
AVG OVER W%: 67.22 ROI: 28.89
PPP W%: 67.56 ROI: 30.16 Line Changers W%: 68.2 ROI: 30.87 Line Analyst W%: 67.57 ROI: 29.27 ALAN HARRIS W%: 66.79 ROI: 27.75 Al DeMarco W%: 67.13 ROI: 28.03 A&I Service W%: 64.91 ROI: 24.58 5 Lines W%: 67.66 ROI: 29.75 3G Sports W%: 67.9 ROI: 30.67
UNDER O 138.5 -110
AVG UNDER W%: 63.61 ROI: 23.88
Pointwise Phones W%: 67.39 ROI: 30.22 Jonathan Stone W%: 67.19 ROI: 28.69 Bryan Rosica W%: 67.55 ROI: 29.69 Brian Edwards W%: 67.86 ROI: 30.89 ATSwins Lockclub W%: 67.2 ROI: 29.37 ATS Financial W%: 67.31 ROI: 29.79 Alan Boston W%: 68.23 ROI: 31.19 Accuscore W%: 65.6 ROI: 25.43 Vegas Connection W%: 52.46 ROI: 0.43 JustinCover W%: 45.29 ROI: 3.14

28 FirstHalf 49
San Diego SPREAD 2.0 -107
UNLV SPREAD -2.0
San Diego MONEY 130
UNLV MONEY -150
OVER 64.5 -112
UNDER O 64.5 -107