Major League Baseball Thursday, August 5th 2021 @ 19:07 Finished
Toronto Blue Jays 3 Game 0 Cleveland Indians
Toronto Blue Jays SPREAD -1.5 -115 AVG SPREAD W%: 50.8 ROI: -0.4
Dave Luang W%: 49.13 ROI: -5.24 Trace Adams W%: 49.75 ROI: -3.8 Statfox W%: 49.8 ROI: -3.47 Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.09 Pointwise Phones W%: 50.98 ROI: -0.82 Nick Pellegrino W%: 50.59 ROI: -1.78 Michigan Sports Network W%: 50.57 ROI: -1.81 Medellin Sports Picks W%: 49.6 ROI: -4.4 Majorcovers W%: 48.9 ROI: -5.06 Denver Money W%: 50 ROI: -3.53 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.16 ROI: -2.8 ATS Winners W%: 50.36 ROI: -2.55 Private Players of Pittsburgh W%: 56.61 ROI: 11.77 Insider Sports Report W%: 51.98 ROI: 15.26 Tony Chau W%: 53.94 ROI: 6.28
-105 1.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -2.28
Scotty Oriley W%: 50.07 ROI: -2.71 Scotty Steeler W%: 50.28 ROI: -3.18 Tommy Gunn W%: 50.08 ROI: -3.48 Swami Group W%: 49.57 ROI: -4.16 StatFox Situation W%: 50.34 ROI: -2.16 Bryan Power W%: 49.14 ROI: -4.59 The Champ Picks W%: 47.01 ROI: 4.29
Toronto Blue Jays MONEY -202 AVG MONEY W%: 51.84 ROI: 5.82
Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.09 Insider Sports Report W%: 51.98 ROI: 15.26 Tony Chau W%: 53.94 ROI: 6.28
Cleveland Indians MONEY 181 AVG MONEY W%: 49.43 ROI: -4.07
Swami Group W%: 49.57 ROI: -4.16 Rob Veno W%: 49.4 ROI: -3.84 ASI W%: 49.31 ROI: -4.21
OVER 9.0 -110 AVG OVER W%: 50.81 ROI: -1.42
Kristy Pennypac W%: 49.09 ROI: -4.64 Winners Path W%: 50.29 ROI: -3.07 The Sports Investor W%: 49.96 ROI: -3.17 Sports Picks W%: 51.17 ROI: -1.39 Nick Pellegrino W%: 50.59 ROI: -1.78 Jeff Alexander W%: 49.54 ROI: -4.35 Golden Dragon Sports W%: 50.39 ROI: -2.31 Exodus to Black W%: 50.28 ROI: -2.12 Brad Diamond W%: 50.16 ROI: -3.13 Private Players of Pittsburgh W%: 56.61 ROI: 11.77
UNDER O 9.0 -110 AVG UNDER W%: 49.87 ROI: -3.36
Scotty Steeler W%: 50.28 ROI: -3.18 Swami Group W%: 49.57 ROI: -4.16 Savannah Sports W%: 50.04 ROI: -2.38 M & M handicapping W%: 49.49 ROI: -4.31 Chase Diamond W%: 49.97 ROI: -2.79


Toronto Blue Jays 2 FirstFiveInnings 0 Cleveland Indians
Toronto Blue Jays SPREAD -0.5 -129 AVG SPREAD W%: 49.47 ROI: -4.84
Taylor Sewelmayers W%: 49.47 ROI: -4.84
105 0.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 50.5 ROI: -1.81
Sports Authority W%: 50.62 ROI: -1.32 Golden Dragon Sports W%: 50.39 ROI: -2.31
Toronto Blue Jays MONEY -180 AVG MONEY W%: 50.27 ROI: -2.48
The Sports Investor W%: 49.96 ROI: -3.17 Nick Pellegrino W%: 50.59 ROI: -1.78
Cleveland Indians MONEY 160
OVER 5.0 -116
UNDER O 5.0 -105


Toronto Blue Jays 0 FirstInning 0 Cleveland Indians
Toronto Blue Jays SPREAD -0.5 200 AVG SPREAD W%: 48.9 ROI: -5.06
Majorcovers W%: 48.9 ROI: -5.06
-275 0.5 SPREAD Cleveland Indians
Toronto Blue Jays MONEY -165
Cleveland Indians MONEY 125
OVER 1.5 200
UNDER O 1.5 -275