National Hockey League Tuesday, October 19th 2021 @ 21:08 Finished
Edmonton Oilers 6 Game 5 Anaheim Ducks
Edmonton Oilers SPREAD -1.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.95 ROI: -3.57
Nate Martin W%: 49.79 ROI: -3.49 Right Angle Sports W%: 49.31 ROI: -5.45 Nick Pellegrino W%: 50.44 ROI: -2.39 Mark Roth W%: 50.19 ROI: -2.3 Golden Dragon Sports W%: 50.16 ROI: -3.06 Cowtown Sports W%: 49.63 ROI: -4.62
-110 1.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 49.64 ROI: -3.94
Scotty Oriley W%: 49.7 ROI: -3.78 Scotty Steeler W%: 50.19 ROI: -2.86 Christy Tanner W%: 49.17 ROI: -5.09 Sports Winning Picks W%: 49.64 ROI: -4.02 Red Suit W%: 49.5 ROI: -3.94
Edmonton Oilers MONEY -287 AVG MONEY W%: 49.62 ROI: -3.98
Taylor Sewelmayers W%: 49.5 ROI: -4.9 Pointspread Maven W%: 49.19 ROI: -4.68 Lance Locker W%: 50.18 ROI: -2.35
Anaheim Ducks MONEY 250 AVG MONEY W%: 49.66 ROI: -3.9
Scotty Oriley W%: 49.7 ROI: -3.78 Christy Tanner W%: 49.17 ROI: -5.09 Handicapping For Profit W%: 50.11 ROI: -2.82
OVER 6.0 -110 AVG OVER W%: 50.38 ROI: -2.7
StatFox Situation W%: 50.24 ROI: -2.58 Sports Picks W%: 50.86 ROI: -2.22 Sports Authority W%: 50.75 ROI: -1.71 Nick Pellegrino W%: 50.44 ROI: -2.39 Cowtown Sports W%: 49.63 ROI: -4.62
UNDER O 6.0 -110 AVG UNDER W%: 50.53 ROI: -1.86
The Prez W%: 49.81 ROI: -3.68 Stu Feiner W%: 50.11 ROI: -2.98 Jeff Alexander W%: 49.72 ROI: -4.29 ATS Winners W%: 50.33 ROI: -2.81 Wayne Root W%: 50.34 ROI: -0.25 WE PICK SPORTS W%: 52.85 ROI: 2.87


Edmonton Oilers 3 FirstPeriod 2 Anaheim Ducks
Edmonton Oilers SPREAD -0.5 112 AVG SPREAD W%: 49.24 ROI: -4.7
Kristy Pennypac W%: 49.24 ROI: -4.7
-135 0.5 SPREAD Anaheim Ducks
Edmonton Oilers MONEY -225 AVG MONEY W%: 49.72 ROI: -3.32
Wicked Good Wagers W%: 49.72 ROI: -3.32
Anaheim Ducks MONEY 180
OVER 1.5 -125 AVG OVER W%: 49.24 ROI: -4.7
Kristy Pennypac W%: 49.24 ROI: -4.7
UNDER O 1.5 105 AVG UNDER W%: 49.6 ROI: -3.76
Dylan Mile W%: 49.6 ROI: -3.76


Edmonton Oilers 0 SecondPeriod 2 Anaheim Ducks
Edmonton Oilers SPREAD -0.5 100 AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -3.97
Swami Group W%: 49.66 ROI: -3.97
-125 0.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -4.08
Bankroll Sports W%: 49.92 ROI: -4.08
Edmonton Oilers MONEY -230 AVG MONEY W%: 50.47 ROI: -2.37
Swami Group W%: 49.66 ROI: -3.97 Mike Lundin W%: 51.27 ROI: -0.76
Anaheim Ducks MONEY 180 AVG MONEY W%: 49.7 ROI: -3.52
Lance Locker W%: 50.18 ROI: -2.35 ASI W%: 49.22 ROI: -4.69
OVER 1.5 -181 AVG OVER W%: 50.12 ROI: -2.98
Swami Group W%: 49.66 ROI: -3.97 NY Sports Exchange W%: 50.58 ROI: -1.98
UNDER O 1.5 148 AVG UNDER W%: 50.13 ROI: -2.53
Chase Diamond W%: 50.13 ROI: -2.53


Edmonton Oilers 3 ThirdPeriod 1 Anaheim Ducks
Edmonton Oilers SPREAD -0.5 -107 AVG SPREAD W%: 50.52 ROI: -3.05
Winners Path W%: 50.52 ROI: -3.05
-117 0.5 SPREAD Anaheim Ducks AVG SPREAD W%: 50.56 ROI: -2.5
BigFella W%: 50.79 ROI: -2.2 ATS Winners W%: 50.33 ROI: -2.81
Edmonton Oilers MONEY -244 AVG MONEY W%: 49.66 ROI: -4.18
Swami Group W%: 49.66 ROI: -3.97 Medellin Sports Picks W%: 49.67 ROI: -4.39
Anaheim Ducks MONEY 190 AVG MONEY W%: 50.13 ROI: -2.53
Chase Diamond W%: 50.13 ROI: -2.53
OVER 1.5 -174
UNDER O 1.5 142