Major League Baseball Tuesday, May 4th 2021 @ 21:40 Finished
Oakland Athletics 4 Game 1 Toronto Blue Jays
Oakland Athletics SPREAD -1.5 160 AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -2.68
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.42 Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06 Pointwise Phones W%: 51.2 ROI: -1.15 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.98 Nick Pellegrino W%: 50.36 ROI: -2.91 Legit Picks W%: 49.65 ROI: -4.84 Kevin Rogers W%: 50.38 ROI: -3.53 Mitch Wilson W%: 49.03 ROI: -0.52
-180 1.5 SPREAD Toronto Blue Jays AVG SPREAD W%: 49.61 ROI: -4.65
Jane Gibson W%: 49.78 ROI: -4.24 Taylor Sewelmayers W%: 49.2 ROI: -5.87 Kristy Pennypac W%: 48.5 ROI: -6.66 The Hammer W%: 49.42 ROI: -5.12 Sports Picks W%: 51.04 ROI: -2.36 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.18 ROI: -3.25 Gametimesports W%: 49.17 ROI: -5.03
Oakland Athletics MONEY -123 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -3.49
Christy Tanner W%: 49.33 ROI: -5.25 Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06 Pointwise Phones W%: 51.2 ROI: -1.15
Toronto Blue Jays MONEY 110 AVG MONEY W%: 50.35 ROI: -2.78
StatFox Situation W%: 50.35 ROI: -2.78
OVER 8.5 -122 AVG OVER W%: 50.02 ROI: -3.69
Trev Bass W%: 48.79 ROI: -6.24 The Sports Investor W%: 49.68 ROI: -4.38 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.86 NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.98 Kevin Rogers W%: 50.38 ROI: -3.53 Jimmy Boyd W%: 49.98 ROI: -3.15
UNDER O 8.5 104 AVG UNDER W%: 49.92 ROI: -3.75
Vegas Runner W%: 49.89 ROI: -4.08 The Hammer W%: 49.42 ROI: -5.12 Swami Group W%: 49.42 ROI: -4.77 Savannah Sports W%: 49.99 ROI: -3.17 Mike Lundin W%: 51.36 ROI: -0.81 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.18 ROI: -3.25 Gametimesports W%: 49.17 ROI: -5.03


Oakland Athletics 4 FirstFiveInnings 0 Toronto Blue Jays
Oakland Athletics SPREAD -0.5 115 AVG SPREAD W%: 49.88 ROI: -3.91
Sports Authority W%: 50.34 ROI: -2.63 M & M handicapping W%: 49.06 ROI: -5.46 Handicapping For Profit W%: 49.99 ROI: -3.59 Payton Place W%: 50.11 ROI: -3.95
-135 0.5 SPREAD Toronto Blue Jays AVG SPREAD W%: 49.47 ROI: -4.23
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09
Oakland Athletics MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.59 ROI: -4.71
M & M handicapping W%: 49.06 ROI: -5.46 Payton Place W%: 50.11 ROI: -3.95
Toronto Blue Jays MONEY 105
OVER 5.0 -100 AVG OVER W%: 50.17 ROI: -3.11
Sports Authority W%: 50.34 ROI: -2.63 Handicapping For Profit W%: 49.99 ROI: -3.59
UNDER O 5.0 -120 AVG UNDER W%: 49.9 ROI: -3.6
Scotty Oriley W%: 49.95 ROI: -3.36 Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 Tampa Sports W%: 50.78 ROI: -2.36


Oakland Athletics 0 FirstInning 0 Toronto Blue Jays
Oakland Athletics SPREAD -0.5 240 AVG SPREAD W%: 49.53 ROI: -4.52
Handicapping For Profit W%: 49.99 ROI: -3.59 ASI W%: 49.07 ROI: -5.45
-340 0.5 SPREAD Toronto Blue Jays AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -4.28
Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 Nick Pellegrino W%: 50.36 ROI: -2.91 Legit Picks W%: 49.65 ROI: -4.84
Oakland Athletics MONEY -130
Toronto Blue Jays MONEY -100
OVER 1.5 230
UNDER O 1.5 -320 AVG UNDER W%: 49.64 ROI: -4.25
Wicked Good Wagers W%: 48.98 ROI: -5.09 Sports Winning Picks W%: 49.77 ROI: -4.06 Chase Diamond W%: 49.96 ROI: -3.65 Al DeMarco W%: 49.87 ROI: -4.21