National Basketball Association Sunday, May 16th 2021 @ 21:10 Finished
Sacramento Kings 99 Game 121 Utah Jazz
Sacramento Kings SPREAD 11.5 -110 AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -2.78
Vegas Runner W%: 49.79 ROI: -4.06 The Hammer W%: 49.62 ROI: -4.36 Stu Feiner W%: 49.96 ROI: -3.01 Sports One W%: 49.81 ROI: -3.75 Right Angle Sports W%: 49.61 ROI: -5.02 M & M handicapping W%: 49.23 ROI: -5.18 Handicapping For Profit W%: 50.01 ROI: -3.45 ASI W%: 49.3 ROI: -4.74 Tom Law W%: 51.68 ROI: 9.1
-110 -11.5 SPREAD Utah Jazz AVG SPREAD W%: 50.32 ROI: -2.74
Trey Scott W%: 49.79 ROI: -3.64 Trace Adams W%: 49.84 ROI: -3.85 Pointwise Phones W%: 50.91 ROI: -1.41 Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33 Jimmy Boyd W%: 49.99 ROI: -3.1 Bankroll Sports W%: 49.91 ROI: -4.14
Sacramento Kings MONEY 569 AVG MONEY W%: 52.38 ROI: 1.63
SMART SPORTS INVESTMENTS W%: 54.62 ROI: 6.64
Utah Jazz MONEY -786 AVG MONEY W%: 50.74 ROI: -1.99
Cam Owens W%: 49.6 ROI: -4.78 Jane Gibson W%: 49.92 ROI: -3.61 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.74 Kevin Rogers W%: 50.58 ROI: -2.94 Jimmy Boyd W%: 49.99 ROI: -3.1 Randy Bruce W%: 50.78 ROI: -1.96 Dominic Brando W%: 54.74 ROI: 7.22
OVER 221.5 -110 AVG OVER W%: 50.11 ROI: -3.27
Trev Bass W%: 48.81 ROI: -5.72 Vegas Runner W%: 49.79 ROI: -4.06 Tommy Gunn W%: 50.31 ROI: -3.41 The Hammer W%: 49.62 ROI: -4.36 The Champ W%: 50.43 ROI: -3.41 Sports One W%: 49.81 ROI: -3.75 Nick Pellegrino W%: 50.61 ROI: -2.17 MJP Sports W%: 49.87 ROI: -3.25 Mike Handzelek W%: 50.71 ROI: -2.2 Golden Dragon Sports W%: 50.36 ROI: -2.62 Florida Outlaw W%: 50.88 ROI: -0.99
UNDER O 221.5 -110 AVG UNDER W%: 51.59 ROI: 0.05
Dylan Mile W%: 49.04 ROI: -5.48 The Sports Investor W%: 49.63 ROI: -4.26 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.74 Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33 Jimmy Boyd W%: 49.99 ROI: -3.1 Bankroll Sports W%: 49.91 ROI: -4.14 Winning Way Sports W%: 61.5 ROI: 22.38


Sacramento Kings 49 FirstHalf 64 Utah Jazz
Sacramento Kings SPREAD 7.0 -105 AVG SPREAD W%: 50.3 ROI: -2.82
Dave Luang W%: 49.26 ROI: -5.32 Sports Authority W%: 50.45 ROI: -2.17 Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33 Handicapping For Profit W%: 50.01 ROI: -3.45
-115 -7.0 SPREAD Utah Jazz AVG SPREAD W%: 48.53 ROI: -6.24
Majorcovers W%: 48.53 ROI: -6.24
Sacramento Kings MONEY 310
Utah Jazz MONEY -385 AVG MONEY W%: 48.53 ROI: -6.24
Majorcovers W%: 48.53 ROI: -6.24
OVER 108.5 -110 AVG OVER W%: 49.26 ROI: -5.32
Dave Luang W%: 49.26 ROI: -5.32
UNDER O 108.5 -110


Sacramento Kings 25 FirstQuarter 28 Utah Jazz
Sacramento Kings SPREAD 3.5 -108 AVG SPREAD W%: 50.13 ROI: -3.72
Denver Money W%: 50.13 ROI: -3.72
-112 -3.5 SPREAD Utah Jazz AVG SPREAD W%: 50.77 ROI: -2.62
Vegas Sports Insiders W%: 50.77 ROI: -2.62
Sacramento Kings MONEY 188
Utah Jazz MONEY -222 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -3.23
Mark Roth W%: 49.75 ROI: -3.23
OVER 54.5 -110
UNDER O 54.5 -110


Sacramento Kings 24 SecondQuarter 36 Utah Jazz
Sacramento Kings SPREAD 2.5 -105 AVG SPREAD W%: 50.12 ROI: -3.39
Scotty Oriley W%: 49.99 ROI: -3.03 Scotty Steeler W%: 50.29 ROI: -3.27 Vegas Sports Insiders W%: 50.77 ROI: -2.62 Alatex Themoneyline W%: 49.44 ROI: -4.65
-115 -2.5 SPREAD Utah Jazz AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.57
Goldsheet W%: 49.87 ROI: -3.47 Exodus to Black W%: 50.23 ROI: -2.5 ASI W%: 49.3 ROI: -4.74
Sacramento Kings MONEY 165 AVG MONEY W%: 51.13 ROI: -1.47
Vegas Sports Insiders W%: 50.77 ROI: -2.62 Mike Lundin W%: 51.48 ROI: -0.33
Utah Jazz MONEY -190
OVER 54.0 -110
UNDER O 54.0 -110 AVG UNDER W%: 49.87 ROI: -3.47
Goldsheet W%: 49.87 ROI: -3.47


Sacramento Kings 24 ThirdQuarter 33 Utah Jazz
Sacramento Kings SPREAD 3.0 -105 AVG SPREAD W%: 49.68 ROI: -4.01
Rob Veno W%: 49.56 ROI: -3.78 Legit Picks W%: 49.79 ROI: -4.24
-115 -3.0 SPREAD Utah Jazz
Sacramento Kings MONEY 175 AVG MONEY W%: 49.99 ROI: -3.03
Scotty Oriley W%: 49.99 ROI: -3.03
Utah Jazz MONEY -210 AVG MONEY W%: 50.23 ROI: -2.5
Exodus to Black W%: 50.23 ROI: -2.5
OVER 56.5 -110 AVG OVER W%: 51.29 ROI: -1.59
Sports Picks W%: 51.29 ROI: -1.59
UNDER O 56.5 -110 AVG UNDER W%: 50.31 ROI: -3.41
Tommy Gunn W%: 50.31 ROI: -3.41


Sacramento Kings 26 FourthQuarter 24 Utah Jazz
Sacramento Kings SPREAD 1.5 -105 AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: -4.24
Legit Picks W%: 49.79 ROI: -4.24
-115 -1.5 SPREAD Utah Jazz AVG SPREAD W%: 49.66 ROI: -4.09
The Prez W%: 49.68 ROI: -3.97 Swami Group W%: 49.64 ROI: -4.22
Sacramento Kings MONEY 130
Utah Jazz MONEY -150
OVER 55.5 -110 AVG OVER W%: 49.75 ROI: -4.41
Legit Picks W%: 49.79 ROI: -4.24 Cowtown Sports W%: 49.54 ROI: -4.84 Bankroll Sports W%: 49.91 ROI: -4.14
UNDER O 55.5 -110 AVG UNDER W%: 49.64 ROI: -4.22
Swami Group W%: 49.64 ROI: -4.22