Major League Baseball
Sunday, September 25th 2022 15:40
Finished
2 Game 3
Arizona Diamondbacks SPREAD -1.5 160 AVG SPREAD W%: 67.58 ROI: 30.9
Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 Alan Matthews W%: 69.84 ROI: 33.15 Accu Picks W%: 67.89 ROI: 30.26 9x Sports W%: 70.13 ROI: 35.05 5 Star Sports W%: 70.38 ROI: 34.89 #1 Sports W%: 70.99 ROI: 36.22 Hawaii Sportswire W%: 51.69 ROI: 8.61
San Francisco Giants SPREAD 1.5
Arizona Diamondbacks MONEY -125
AVG MONEY W%: 69.54 ROI: 33.44
Cap The Trap W%: 71.2 ROI: 36.61 Accu Picks W%: 67.89 ROI: 30.26
San Francisco Giants MONEY 115
AVG MONEY W%: 69.97 ROI: 34.63
PPP W%: 69.89 ROI: 35.01 Power Sweep W%: 70.88 ROI: 37.87 Phil Steele W%: 69.86 ROI: 34.13 Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 Cappers Access W%: 69.15 ROI: 31.68 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 alatex W%: 70.09 ROI: 34.85 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2
OVER 8.0 -110
AVG OVER W%: 70.09 ROI: 34.94
Linecrusher W%: 70.69 ROI: 36.24 Lenny Stevens W%: 69.71 ROI: 34.5 Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 C-Star Sports W%: 70.21 ROI: 34.44 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 9x Sports W%: 70.13 ROI: 35.05 5 Star Sports W%: 70.38 ROI: 34.89
UNDER O 8.0 -110
AVG UNDER W%: 69.21 ROI: 33.64
Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 Phil Steele W%: 69.86 ROI: 34.13 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 Cal Sports W%: 69.79 ROI: 35.54 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.3 ROI: 34.8 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 A&I Service W%: 67.11 ROI: 29.02 60 Percent Guaranteed W%: 70 ROI: 34.96 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.23 Kindergarten Capper W%: 56.76 ROI: 16.46

1 FirstFiveInnings 0
Arizona Diamondbacks SPREAD -0.5 110
San Francisco Giants SPREAD 0.5
Arizona Diamondbacks MONEY -127
San Francisco Giants MONEY 110
OVER 4.5 -100
UNDER O 4.5 -120

0 FirstInning 0
Arizona Diamondbacks SPREAD -0.5 245
San Francisco Giants SPREAD 0.5
Arizona Diamondbacks MONEY 0
San Francisco Giants MONEY 0
OVER 1.5 250
UNDER O 1.5 -360