American Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 19:05 Finished
Rochester Americans 3 Game 4 Belleville Senators
Rochester Americans SPREAD 1.5 -280 AVG SPREAD W%: 49.95 ROI: -3.56
Scotty Oriley W%: 49.85 ROI: -3.77 Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
210 -1.5 SPREAD Belleville Senators AVG SPREAD W%: 50.69 ROI: -0.42
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 John Anthony W%: 51.94 ROI: 6.63 Psychic Sports W%: 51.24 ROI: 0.82
Rochester Americans MONEY -110 AVG MONEY W%: 49.48 ROI: -4.73
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
Belleville Senators MONEY -110 AVG MONEY W%: 50.11 ROI: -3.46
Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44
OVER 6.5 -139 AVG OVER W%: 50.43 ROI: -1.53
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
UNDER O 6.5 110 AVG UNDER W%: 49.64 ROI: -4.38
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34


Rochester Americans 2 FirstPeriod 1 Belleville Senators
Rochester Americans SPREAD 0.5 -230 AVG SPREAD W%: 49.46 ROI: -4.7
Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93
170 -0.5 SPREAD Belleville Senators AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -4.14
Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
Rochester Americans MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.58 ROI: -4.93
Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93
Belleville Senators MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.5 ROI: -4.14
Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
OVER 1.5 -165 AVG OVER W%: 49.69 ROI: -4.13
Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
UNDER O 1.5 125


Rochester Americans 0 SecondPeriod 1 Belleville Senators
Rochester Americans SPREAD 0.5 -210
155 -0.5 SPREAD Belleville Senators
Rochester Americans MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.98 ROI: -3.53
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53
Belleville Senators MONEY -115
OVER 1.5 -240 AVG OVER W%: 49.79 ROI: -3.36
Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36
UNDER O 1.5 175


Rochester Americans 1 ThirdPeriod 1 Belleville Senators
Rochester Americans SPREAD 0.5 -200 AVG SPREAD W%: 50.04 ROI: -3.58
Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
150 -0.5 SPREAD Belleville Senators AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.53
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53
Rochester Americans MONEY -115
Belleville Senators MONEY -115
OVER 1.5 -230 AVG OVER W%: 50.2 ROI: -3.7
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
UNDER O 1.5 170 AVG UNDER W%: 49.35 ROI: -5.07
The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07