Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 20:30 Finished
Sporting Kansas City 1 Game 1 San Jose
Sporting Kansas City SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD San Jose
Sporting Kansas City MONEY -190 AVG MONEY W%: 47.41 ROI: 4.84
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91
San Jose MONEY 482 AVG MONEY W%: 46.55 ROI: 2.87
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87
OVER 3.00 -135 AVG OVER W%: 46.94 ROI: 4.06
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
UNDER O 3.00 115 AVG UNDER W%: 47.18 ROI: 4.62
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14
DRAWLINE 360 AVG DRAWLINE W%: 47.22 ROI: 4.83
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46


Sporting Kansas City 0 FirstHalf 0 San Jose
Sporting Kansas City SPREAD -0.50 -101
-118 0.50 SPREAD San Jose AVG SPREAD W%: 47.51 ROI: 5.93
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93
Sporting Kansas City MONEY 102 AVG MONEY W%: 46.82 ROI: 3.23
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01
San Jose MONEY 400
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 158 AVG DRAWLINE W%: 47.8 ROI: 6.42
Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42