Mexican Pacific League Tuesday, November 30th 2021 @ 22:30 Finished
Aguilas de Mexicali 3 Game 13 Naranjeros De Hermosillo
Aguilas de Mexicali SPREAD -1.5 170 AVG SPREAD W%: 47.47 ROI: 5.51
Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Consensus Groupo W%: 48.1 ROI: 6.89 The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1
-215 1.5 SPREAD Naranjeros De Hermosillo AVG SPREAD W%: 51.43 ROI: 2.89
Flea Picker W%: 51.43 ROI: 2.89
Aguilas de Mexicali MONEY -115 AVG MONEY W%: 48.63 ROI: 3.93
Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Consensus Groupo W%: 48.1 ROI: 6.89 Andy Iskoe W%: 50.49 ROI: -0.63
Naranjeros De Hermosillo MONEY -115 AVG MONEY W%: 48.27 ROI: 7.23
Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23
OVER 7.0 -115 AVG OVER W%: 48.86 ROI: 6.19
Vegas Steamer W%: 47.22 ROI: 4.69 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Dennis Bally W%: 47.46 ROI: 5.15 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84 Top Rank Sports Picks W%: 54.66 ROI: 9.63
UNDER O 7.0 -115 AVG UNDER W%: 47.08 ROI: 4.35
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Ss Nn W%: 47.5 ROI: 5.29 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 6.48