Major League Baseball
Tuesday, September 27th 2022 20:10
Finished
10 Game 2
Houston Astros SPREAD -1.5 -105 AVG SPREAD W%: 70.27 ROI: 35.29
Power Sweep W%: 70.88 ROI: 37.87 Power Plays W%: 70.18 ROI: 34.98 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 Linecrusher W%: 70.69 ROI: 36.24 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65 Line Analyst W%: 70.03 ROI: 34.19
Arizona Diamondbacks SPREAD 1.5
Houston Astros MONEY -208
AVG MONEY W%: 70.11 ROI: 34.87
Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.12 ROI: 35.53 Line Analyst W%: 70.03 ROI: 34.19
Arizona Diamondbacks MONEY 185
AVG MONEY W%: 69.91 ROI: 34.18
PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 Cappers Access W%: 69.15 ROI: 31.68 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9 401K Sports W%: 69.87 ROI: 34.26
OVER 8.5 -103
AVG OVER W%: 67.48 ROI: 30.03
Pick 'N' Roll W%: 70.54 ROI: 35.17 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 Bryan Rosica W%: 69.88 ROI: 34.38 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.76 ROI: 33.91 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2 Jim Feist W%: 47.25 ROI: -7
UNDER O 8.5 -117
AVG UNDER W%: 66.03 ROI: 28.61
Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3 Alan Boston W%: 70.56 ROI: 35.66 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 Gambler World W%: 58.93 ROI: 17.11 Doc Sullivan W%: 52 ROI: 7.44

4 FirstFiveInnings 1
Houston Astros SPREAD -0.5 -135
Arizona Diamondbacks SPREAD 0.5
Houston Astros MONEY -195
Arizona Diamondbacks MONEY 164
OVER 4.5 -111
UNDER O 4.5 -107

1 FirstInning 0
Houston Astros SPREAD -0.5 220
Arizona Diamondbacks SPREAD 0.5
Houston Astros MONEY 0
Arizona Diamondbacks MONEY 0
OVER 1.5 250
UNDER O 1.5 -360