Soccer Eliteserien Wednesday, July 21st 2021 @ 13:00 Finished
Haugesund 1 Game 1 Sandefjord
Haugesund SPREAD 0.00 -109 AVG SPREAD W%: 48.37 ROI: 3.87
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
-108 0.00 SPREAD Sandefjord AVG SPREAD W%: 48.18 ROI: 3.19
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 The Parlay King W%: 49.81 ROI: -3.85 Priority Sports Info W%: 48.99 ROI: 2.27
Haugesund MONEY 163 AVG MONEY W%: 46.57 ROI: 2.73
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06
Sandefjord MONEY 164 AVG MONEY W%: 46.97 ROI: 4.39
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
OVER 2.50 -103 AVG OVER W%: 48.55 ROI: 1.66
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
UNDER O 2.50 -120 AVG UNDER W%: 47.34 ROI: 5.06
MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99
DRAWLINE 225 AVG DRAWLINE W%: 46.98 ROI: 4.05
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47


Haugesund 0 FirstHalf 1 Sandefjord
Haugesund SPREAD 0.00 -110
-110 0.00 SPREAD Sandefjord AVG SPREAD W%: 47.47 ROI: 5.28
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
Haugesund MONEY 225
Sandefjord MONEY 225 AVG MONEY W%: 48.04 ROI: 5.19
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19
OVER 1.00 -106 AVG OVER W%: 47.79 ROI: 6.05
Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05
UNDER O 1.00 -114 AVG UNDER W%: 48.04 ROI: 5.19
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19
DRAWLINE 108 AVG DRAWLINE W%: 46.8 ROI: 3.4
Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4