Soccer Mexican Liga MX Thursday, August 5th 2021 @ 22:05 Finished
Queretaro 0 Game 1 Club Leon
Queretaro SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Club Leon
Queretaro MONEY 220 AVG MONEY W%: 46.98 ROI: 4.27
North Big Dogs W%: 46.98 ROI: 4.27
Club Leon MONEY 113 AVG MONEY W%: 46.83 ROI: 3.78
Skipy Breaze W%: 46.07 ROI: 2.05 Dennis Bally W%: 47.6 ROI: 5.52
OVER 2.50 -105 AVG OVER W%: 48.82 ROI: 4.63
Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.41 Ss Nn W%: 47.39 ROI: 4.53 Flea Picker W%: 52.55 ROI: 5.96
UNDER O 2.50 -123 AVG UNDER W%: 48.1 ROI: 4.55
The Champ Picks W%: 47.01 ROI: 4.29 Smarty Analtyos W%: 47.33 ROI: 5.45 Seabass W%: 48.85 ROI: 8.09 Mean Green Profit Machine W%: 47.01 ROI: 3.57 Kk Gg W%: 47.68 ROI: 5.59 Inside Corner W%: 46.49 ROI: 3.09 Sports Insights W%: 52.34 ROI: 1.8
DRAWLINE 228 AVG DRAWLINE W%: 47.33 ROI: 4.79
Yan Fillmore W%: 46.02 ROI: 1.13 Anthony Dickson W%: 47.3 ROI: 5.12 Sports Gambling Hotline W%: 48.22 ROI: 6.11 SkyBluePicks W%: 47.56 ROI: 6 Norm Hitzges W%: 47.83 ROI: 6.03 Alan Matthews W%: 47.03 ROI: 4.34


Queretaro 0 FirstHalf 1 Club Leon
Queretaro SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Club Leon
Queretaro MONEY 300 AVG MONEY W%: 47.9 ROI: 5.39
Sports Gambling Hotline W%: 48.22 ROI: 6.11 Jonathan Stone W%: 47.57 ROI: 4.67
Club Leon MONEY 172
OVER 1.00 -107 AVG OVER W%: 47.61 ROI: 5.04
Sports Gambling Hotline W%: 48.22 ROI: 6.11 Jonathan Stone W%: 47.57 ROI: 4.67 Alan Matthews W%: 47.03 ROI: 4.34
UNDER O 1.00 -113 AVG UNDER W%: 46.8 ROI: 3.37
Brenda Katsaros W%: 46.8 ROI: 3.37
DRAWLINE 107 AVG DRAWLINE W%: 46.97 ROI: 4.47
Lenny Stevens W%: 46.97 ROI: 4.47